Zmena hranice s Maďarskom zasiahne aj do okresu Nové Zámky: Čo je jej dôvodom?

Slovenská štátna hranica by mala dospieť k zmene na juhu krajiny. Jedným z dotknutých okresov je aj ten novozámocký.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Zmena hranice s Maďarskom zasiahne aj do okresu Nové Zámky: Čo je jej dôvodom?
Zdroj: TASR

Národná rada Slovenskej republiky posunula vo februári 2017 do druhého čítania návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Dôvodom zmeny hraníc je nová zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom o štátnej hranici podpísaná v Amsterdame 25. januára 2016. „Zmeny priebehu štátnej hranice súvisia s vodohospodárskymi úpravami rieky Ipeľ a požiadavkou na preloženie hraničnej čiary do novovybudovaného koryta toku a s kompenzáciou úbytku štátneho územia vzniknutého týmito vodohospodárskymi úpravami. Výmena častí štátneho územia bude v pomere 1:1. Zamenených bude celkovo 17,8 hektára plochy, pričom nepôjde o trvalo osídlené územia,“ uvádza sa v správe Ministerstva vnútra SR.

V minulosti sa už slovenské hranice menili. Slovensko-česká štátna hranica prešla zmenou v roku 1996, rok nato sa menila slovensko-maďarská hranica a v roku 2003 nastali zmeny na slovensko-poľskej štátnej hranici.

Nová zmluva je výsledkom rokovaní započatých ešte v roku 2008 a má nahradiť zastaranú zmluvu z roku 1956. Zahŕňa zmeny priebehu štátnej hranice vzniknuté zmenou polohy koryta rieky Ipeľ v okresoch Nové Zámky a Levice a stavebnými prácami v okrese Lučenec. Zmluvu schválila slovenská vláda 3. júna 2015.

Ipeľ je treťou najdlhšiou riekou na Slovensku a zároveň prítokom Dunaja. Pramení vo Veporských vrchoch pri Lome nad Rimavicou (okres Brezno) a do Dunaja ústi pri Chľabe v novozámockom okrese. Zmeny priebehu štátnej hranice nadobudnú účinnosť po ratifikácii zmluvy dňom nadobudnutia jej platnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame