Anton Hrachovský Správy

Zámer farmy ošípaných v Palárikove: Inšpekcia životného prostredia zrušila povolenie

Najnovšie rozhodnutie zaujme obyvateľov Palárikova. Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia totiž vydalo rozhodnutie ohľadom plánovanej farmy ošípaných.

Ilustračný obrázok k článku Zámer farmy ošípaných v Palárikove: Inšpekcia životného prostredia zrušila povolenie
9
Galéria
Zdroj: TASR

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v piatok (4. 10.) zrušilo integrované povolenie pre prevádzku Farma ošípaných Palárikovo – Šándor. Ako hlavný dôvod uviedlo zmenu stanoviska obce Palárikovo.

Inšpekcia sa vyslovila proti farme

Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné.

Voči rozhodnutiu ústredia SIŽP nie je možné sa odvolať a právoplatným sa stane dňom doručenia dotknutým subjektom. Zrušením integrovaného povolenia sa celá záležitosť vráti na prvý stupeň.

Prvostupňový orgán pri rozhodovaní musí zohľadniť nové stanovisko obce Palárikovo, ktoré bolo v čase prvostupňového konania ešte súhlasné.

Ústredie SIŽP sa pri rozhodovaní opieralo o samotný zmysel integrovaného povoľovania. „Ním má byť určenie takých podmienok na vykonávanie činnosti v povoľovaných prevádzkach, ktoré budú garantovať integrovanú ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a ktoré udržia mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia. Teda zohľadniť ekonomickú situáciu a špecifické charakteristiky miesta, v ktorom sa priemyselná činnosť vykonáva,“ uviedol v rozhodnutí Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP.

Obyvatelia Palárikova a okolia boli proti

Podľa Ružičkových slov SIŽP pri integrovanom povoľovaní musí prihliadať aj na skutočnosť, že obec Palárikovo, ako orgán územnej samosprávy a stavebný úrad, prehodnotila svoj súhlas s prevádzkou počas odvolania.

Obec vzala do úvahy zásadný a hromadný nesúhlas svojich obyvateľov s prevádzkou farmy v blízkosti ich obydlí.

Nesúhlas obyvatelia vyjadrili aj prostredníctvom masívnej petície a verejného zhromaždenia. Ústredie SIŽP vo svojom rozhodnutí zohľadnilo aj viacero nesúladov v aktuálne zrušenom integrovanom povolení, napríklad nejednoznačnosť podmienok týkajúcich sa zhromažďovania hnojovice či nesúlad v uvádzanom spôsobe odvádzania vôd z povrchového odtoku v prevádzke.

Zámer realizovať veľkokapacitný chov ošípaných s názvom Farma ošípaných Palárikovo – Šándor vznikol pred piatimi rokmi. V prvej polovici roka 2015 skončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Začiatkom roka 2019 vydal prvostupňový orgán v Nitre integrované povolenie na prevádzku, voči ktorému sa obec Palárikovo odvolala.

Podľa starostky Ľubice Karasovej bolo rozhodnutie nezákonné, pretože povolením by prišlo k ohrozeniu zdravia a kvality života, znehodnoteniu majetku obyvateľov Palárikova a okolitých obcí, nevynímajúc obce dotknuté vývozom hnojovice.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Protest proti povoleniu prevádzky Farmy ošípaných v Palárikove
9
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie