Začala sa oprava ciest v Zámkoch: Ako prvá prišla na rad ulica Janka Kráľa, FOTO

Takú prázdnu cestu v obytnej zóne Nových Zámkov ste asi ešte nevideli. Začali rekonštrukčné práce na ulici jedného z najhustejšie obývaných sídlisk.

Anton Hrachovský

S príchodom pekného počasia sa rozbehli práce na sľubovaných opravách ciest v Nových Zámkoch. Radnica ich ohlásila ešte v závere roka 2017 a podľa jej informácií si majú z mestského rozpočtu odkrojiť sumu 955-tisíc eur s DPH. Rekonštrukcia ciest má podľa zmluvy s dodávateľom trvať 6 mesiacov a mesto ju bude splácať desať rokov.

Obnova ulice Janka Kráľa

Ako prvá prišla v roku 2018 na rad cesta na Námestí P.O.Hviezdoslava. Krátko po nej sa práce rozbehli aj na ulici Janka Kráľa. Prvou fázou obnovy bolo vyfrézovanie pôvodnej vozovky a okolitých plôch, vrátane parkovacích miest. Ešte predtým bolo potrebné z dotknutých plôch odstrániť všetky vozidlá.

Obyvatelia okolitých panelákov dostali písomné upozornenia, v stredu 18. apríla pomáhali pri ´vyprataní´ ulice pracovníci mesta, mestskej polície a dodávateľskej fir­my.

„Príslušníci mestskej polície strážili vjazdy na Ulicu J. Kráľa. Všetky boli riadne označené prenosným dopravným značením, ale najmä vjazd od Vajanského ulice museli mestskí policajti takmer brániť vlastnými telami,“ uviedla novozámocká radnica.

Náhradné parkovanie a asfaltovanie

Počas rekonštrukcie cesty budú mať obyvatelia okolitých panelákov možnosť náhradného parkovania. „Prosíme obyvateľov lokality o súčinnosť. Počas prác na obnove vozovky budú autá z uvedenej ulice dočasne parkovať na ploche za Ajaxom aj na úseku ulice S.H.Vajanského, kde je v súčasnosti zakázané zastavenie. Dopravné značenie bude upravené. O postupe prác budeme priebežne informovať,“ uviedla novozámocká radnica.

Od štvrtka 19. apríla sa začala ďalšia etapa, počas ktorej treba zdvihnúť úroveň kanalizačných poklopov, vpustov a ventilov na úroveň budúceho asfaltového koberca. Miesta prác sú vyznačené, aby okolitý betón mohol dostatočne vytvrdnúť. V pondelok 23. apríla sa bude klásť nový asfalt. Ťažká technika bude opäť potrebovať úplne vyprázdnenú ulicu bez áut.

Ďalšie cesty na opravu

Okrem ulice Janka Kráľa prídu na rad aj obnovy ďalších mestských komunikácií. Prednedávnom prebiehali práce na Námestí P.O.Hviezdoslava a mesto má v pláne zrekonštruovať aj ulice Šulekova, T.G. Masaryka, Ľ. Štúra, Čerešňová – Lesná, Bočná, Michalská bašta a Kukučínova.

Medzitým chce mesto pripraviť podklady pre výstavbu úplne novej cesty na Fajkovej ulici a predĺženie Mederskej ulice.

Zdroj: Dnes24.sk