Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. Viktória Botošová (43.26s) 100%
 2. Roland Laca (65.98s) 80%
 3. Boris Haulík (45.12s) 70%
 4. ján grieč (82.09s) 70%
 5. Karol Kovac (60.73s) 60%
 6. Mária Prohászková (61.64s) 60%
 7. Pedro Alvarez (62.58s) 60%
 8. (72.79s) 60%
 9. Katarína Sulíková (102s) 60%
 10. Zuzika Kocsisová (87.63s) 40%

Najlepší hráči

 1. Viktória Botošová (43.26s) 100%
 2. Roland Laca (65.98s) 80%
 3. Boris Haulík (45.12s) 70%
 4. ján grieč (82.09s) 70%
 5. Karol Kovac (60.73s) 60%
 6. Mária Prohászková (61.64s) 60%
 7. Pedro Alvarez (62.58s) 60%
 8. (72.79s) 60%
 9. Katarína Sulíková (102s) 60%
 10. Zuzika Kocsisová (87.63s) 40%