Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. DonRoberto Krokodilko (34.36s) 90%
 2. Radovan Stanovič (48.47s) 90%
 3. Pedro Alvarez (62.55s) 60%
 4. Ja Kaktus (84.55s) 60%
 5. Anton Hrachovský (57.24s) 40%
 6. Marián Buranský (74s) 40%

Najlepší hráči

 1. DonRoberto Krokodilko (34.36s) 90%
 2. Radovan Stanovič (48.47s) 90%
 3. Pedro Alvarez (62.55s) 60%
 4. Ja Kaktus (84.55s) 60%
 5. Anton Hrachovský (57.24s) 40%
 6. Marián Buranský (74s) 40%