Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. Karol Kovac (67.81s) 70%
 2. Michal Pooky Potočný (45.77s) 60%
 3. Maria Vadkertiova (97.27s) 60%
 4. Emil Botoš JUDr. (82.68s) 50%
 5. Andrea Hercegova (83.63s) 50%
 6. Roman Kováč (123.1s) 20%

Najlepší hráči

 1. Karol Kovac (67.81s) 70%
 2. Michal Pooky Potočný (45.77s) 60%
 3. Maria Vadkertiova (97.27s) 60%
 4. Emil Botoš JUDr. (82.68s) 50%
 5. Andrea Hercegova (83.63s) 50%
 6. Roman Kováč (123.1s) 20%