Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. Marián Buranský (43.9s) 60%
 2. Daniel Foltin (75.39s) 60%
 3. Karol Kovac (86.14s) 60%
 4. Valika Kanova (95.94s) 60%
 5. Andrea Hercegova (77.35s) 50%
 6. Pedro Alvarez (91.42s) 50%
 7. Veronika Zajickova (89.26s) 40%

Najlepší hráči

 1. Marián Buranský (43.9s) 60%
 2. Daniel Foltin (75.39s) 60%
 3. Karol Kovac (86.14s) 60%
 4. Valika Kanova (95.94s) 60%
 5. Andrea Hercegova (77.35s) 50%
 6. Pedro Alvarez (91.42s) 50%
 7. Veronika Zajickova (89.26s) 40%