Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. vladislav fekete (41.41s) 90%
 2. Michal Pooky Potočný (51.8s) 80%
 3. Pedro Alvarez (69.79s) 80%
 4. Dada Grady (71.93s) 80%
 5. Kamila Sadovská (81.6s) 80%
 6. Mária Poláková (57.4s) 70%
 7. Adriana JIRKOVA (59.5s) 70%
 8. Karol Kovac (66.71s) 70%
 9. Zuzika Kocsisová (67.39s) 70%
 10. Katarina B (60.15s) 60%

Najlepší hráči

 1. vladislav fekete (41.41s) 90%
 2. Michal Pooky Potočný (51.8s) 80%
 3. Pedro Alvarez (69.79s) 80%
 4. Dada Grady (71.93s) 80%
 5. Kamila Sadovská (81.6s) 80%
 6. Mária Poláková (57.4s) 70%
 7. Adriana JIRKOVA (59.5s) 70%
 8. Karol Kovac (66.71s) 70%
 9. Zuzika Kocsisová (67.39s) 70%
 10. Katarina B (60.15s) 60%