Najlepší na NovéZámky24.sk

 1. Lucia Plačková (62.35s) 80%
 2. Hanka Zlatinská (72.48s) 80%
 3. Jana Pósová (65.98s) 70%
 4. Ingrida Timárová (70.36s) 70%
 5. Nika Vargová (50.58s) 60%
 6. Richard Pethes (56.41s) 60%
 7. Peťo Zahradnik (70.27s) 60%
 8. aaa aa (70.94s) 60%
 9. Marián Buranský (84.35s) 60%
 10. Aďa Královičová (93.78s) 60%

Najlepší hráči

 1. Lucia Plačková (62.35s) 80%
 2. Hanka Zlatinská (72.48s) 80%
 3. Jana Pósová (65.98s) 70%
 4. Ingrida Timárová (70.36s) 70%
 5. Nika Vargová (50.58s) 60%
 6. Richard Pethes (56.41s) 60%
 7. Peťo Zahradnik (70.27s) 60%
 8. aaa aa (70.94s) 60%
 9. Marián Buranský (84.35s) 60%
 10. Aďa Královičová (93.78s) 60%