Vytrvalá práca sa vypláca: Ocenenie novozámockému futbalu za prácu s mládežou

Klub FKM Nové Zámky sa pred časom vybral na dráhu práce s mládežníckymi výbermi. Postupom času prichádzajú jej prvé výsledky. Porozprával nám o nich generálny manažér klubu Peter Kováč.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Vytrvalá práca sa vypláca: Ocenenie novozámockému futbalu za prácu s mládežou
Foto: Anton Hrachovský

V štruktúrach futbalového klubu Futbalový klub mesta Nové Zámky pôsobí viacero mládežníckych oddielov – od predprípravkárov až po výber do 19 rokov. Navyše len prednedávnom vznikol nový celok – dievčenský prípravkový výber.

Ocenenie za prácu s mládežou

Rozvoj práce s futbalovou mládežou prináša ďalšie pozitívne zmeny. Okrem schválenia dotácie na rozvoj infraštruktúry, z ktorého sa vybudujú nové šatne na Sihoti, postúpil Futbalový klub mesta Nové Zámky smerom hore aj v hierarchii mládežníckeho futbalu na Slovensku. Výkonný výbor Slovenského futbalové zväzu na svojom zasadnutí rozhodol, že FKM Nové Zámky sa pre nasledujúce tri súťažné ročníky stáva držiteľom licencie čakateľa Útvaru talentovanej mládeže.

V klube s maximálnou mierou sústreďujú svoju pozornosť koncepčnej práci s mládežou. Ja to tá ťažšia, ale jediná zmysluplná cesta. K tomu sú samozrejme potrebné adekvátne infraštruktúrne a finančné podmienky. „Aktívne sa uchádzame o rôzne formy podpôr. Som rád, že okrem skvelých výkonov našich mladých futbalistov zbierame prvé ovocie aj v oblasti zlepšovania organizačných podmienok pre činnosť mládežníckeho futbalu,“ prezradil Peter Kováč.

Výsledkom by mohli byť ďalšie investície do mládeže

Po získaní dotácie na šatne a sociálne zariadenia sa klubu podaril ďalší úspech, tentoraz v podobe získania licencie čakateľa Útvaru talentovanej mládeže. Futbalové kluby s licenciou Čakateľa sú zaradené do systému klubov s licenciou mládeže SFZ (Futbalová akadémia, Útvar talentovanej mládež a Čakateľ) a finančne podporované z prostriedkov MŠVVaŠ SR na športovo – talentovanú mládež.

„Žiadateľom o udelenie licencie Čakateľa môže byť futbalový klub, ktorý podá prihlášku o zaradenie do konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný Regionálny futbalový zväz a ktorého družstvo starších žiakov štartuje v II. LSŽ s umiestnením do 8. miesta v sezóne 2017/18 pri jednej skupine II. LSŽ v príslušnom regióne. Licencia Čakateľa sa udeľuje FK na tri súťažné ročníky, pričom sa musia podrobiť minimálne jedenkrát za súťažný ročník kontrole pracovníkmi technického úseku SFZ. Pri navrhovaní FK na licenciu Čakateľa je potrebné brať do úvahy, že licenciu ÚTM môže získať len futbalový klub, ktorému už licencia Čakateľa bola udelená. Klub s licenciou Čakateľa sú zaradené do systému klubov s licenciou mládeže SFZ (FA, ÚTM a Čakateľ) a finančne podporované z prostriedkov MŠVVaŠ SR na športovo – talentovanú mládež na činnosť FK vo výške: súťažný ročník 2017/2018: 3000 eur, súťažný ročník 2018/2019 4000 eur, súťažný ročník 2019/2020: 5000 eur. Okrem nás boli ešte za západné Slovensko schválené kluby FC Baník Prievidza, FK Dubnica nad Váhom a KFC Komárno,“ vysvetlil získaný štatút generálny manažér klubu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame