Výsledky hygienických skúšok: Takýto je stav vody z artézskych studní v Zámkoch

V meste Nové Zámky a jeho okolí sa nachádza hneď niekoľko takýchto studní. Čo potvrdili výsledky rozboru ich vody?

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Výsledky hygienických skúšok: Takýto je stav vody z artézskych studní v Zámkoch
Zdroj: TASR

Voda z artézskych studní v Nových Zámkoch a okolitých obciach nie je celkom vhodná na pitné účely. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2016, ktorú vypracovalo oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch a tiež z posledných odberov uskutočnených 18. októbra 2017. Vo vzorkách vody odobratej zo studní boli namerané nadlimitné množstvá niektorých ukazovateľov.

Artézska voda v Zámkoch nespĺňa limity

„V okrese Nové Zámky sme v roku 2016 evidovali 14 artézskych studní v ôsmich mestách resp. obciach (Nové Zámky, Šurany, Komjatice, Černík, Palárikovo, Tvrdošovce, Jatov, Semerovo). Tieto obce majú vybudovaný verejný vodovod a artézske studne slúžia ako doplnkový zdroj pitnej vody založený na desiatky rokov trvajúcej tradície resp. ako drobné prvky architektúry,“ uvádza sa vo výročnej správe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch za rok 2016 s tým, že jedna artézska studňa v Nových Zámkoch nie je v prevádzke vôbec (Andovská ul.) a jedna bola v nepravidelnej prevádzke (artézska studňa na Ul.M.R.Štefánika).

Výsledky októbrových rozborov artézskych studní priamo v Nových Zámkoch poukazujú na to, že z celkového počtu sledovaných artézskych studní v meste nebola nezávadná voda ani v jednej z piatich artézskych studní. Vyhovujúce výsledky boli v ´artézkach´ v Tvrdošovciach, Jatove a Semerove.

Kvalita vody v artézskych studniach v Nových Zámkoch a okolí

Nové Zámky (aktuálny odber v októbri 2017):

 • Majzonovo nám. – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu
 • Nám.P.O.Hviez­doslava – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu a vyše dvojnásobné hodnoty limitu pre farby a železo.
 • Ul.Tajovského – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu železa a farby
 • Ul.M.R.Štefánika – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu
 • Ul.Gúgska – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu farby (takmer 6-násobok), železa, mangánu a zákalu
 • Ul.Andovská – od roku 2012 nie je v prevádzke

Artézske studne v okolitých obciach (údaje z výročnej správy Regionálneho úradu vereného zdravotníctva za rok 2016):

Šurany:

 • Nám.Hrdinov – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu a amónnych iónov

Tvrdošovce:

 • Ul.Železničná – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu mangánu
 • Ul.Horná – vyhovuje

Černík:

 • Prímostie – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu, amónnych iónov, mangánu a železa

Palárikovo:

 • Pri parčíku – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu mangánu

Jatov:

 • Malý Jatov – vyhovuje
 • Kendereš – vyhovuje

Semerovo:

 • Pri PD – vyhovuje

Komjatice:

 • Pri OZS – nevyhovuje pre prekročenú hodnotu arzénu, amónnych iónov, farby, mangánu a železa

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame