Vyriešenie dopravného problému v Nových Zámkoch: Poslanci prišli s petíciou

Dopravná situácia v Nových Zámkoch je niečo, na čo sa sťažuje množstvo občanov. Uvedomujú si to aj niektorí ich zástupcovia a tak pripravili petíciu.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Vyriešenie dopravného problému v Nových Zámkoch: Poslanci prišli s petíciou
Foto: Anton Hrachovský

Popri cestách, chodníkoch, parkovaní či absencii priemyselného parku patrí medzi najhorúcejšie problémy v Nových Zámkoch aj dopravná situácia. Predovšetkým jeden z hlavných ťahov naprieč mestom, z Nitry do Komárna je neúmerne vyťažovaný. Pri súčasnom status quo sa predpokladá, že sa situácia ešte zhorší – otvorením nového mosta v Komárne a dobudovaním závodu Jaguar Land Rover.

Petícia za vyriešenie dopravy v Nových Zámkoch

Novozámčania majú možnosť podpísať petíciu, ktorej cieľom je zbierať podpisy za urýchlené riešenie vyššie spomínanej dopravnej situácie. Jej autormi sú mestskí poslanci Gabriel a Ivan Katonovci so Štefanom Prešinským.

Prvá veľká podpisová akcia sa konala uplynulý víkend počas Klobfestu. Ako samotní organizátori ohlásili, už za prvé dve hodiny počas Klobfestu sa vyzbieralo vyše 730 hlasov. „Petícia pobeží priebežne, pokým nenazbierame dostatočný počet podpisov,“ vysvetlil jeden z jej autorov a poslanec mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Štefan Prešinský. Potrebný počet podpisov je 15-tisíc, následne posunú petíciu jej organizátori Ministerstvu dopravy a výstavby SR, ktoré bude musieť začať v tejto veci konať.

„V zbieraní petičných podpisov budeme rozhodne pokračovať aj po voľbách do VÚC,“ oznámili organizátori petície.

Zbytočné čakanie na investora

Dopravná situácia v Nových Zámkoch je na hlavnom ťahu Komárno – Nitra kritická, doprava kolabuje, častokrát musia preplnenú premávku riadiť dopravní policajti. „Aj napriek tomu, že už niekoľko rokov existujú návrhy riešení. Bohužiaľ, s týmto úzko súvisí aj príchod potencionálnych investorov do nášho mesta. Položme si teda otázku: ´Ktorý väčší investor, závislý od zásobovania, by si vybral pre svoje podnikanie naše mesto pri takto kolabujúcej doprave?´…Prav­depodobne žiaden a tak len stále čakáme na zázrak,“ objasnili dôvod petície za neodkladné vyriešenie dopravného spojenia Nitra – Nové Zámky – Komárno jej autori.

Traja poslanci žiadajú vykonanie opatrení, ktoré zabezpečia urýchlené vyriešenie už v súčasnej dobe kolabujúceho dopravného spojenia spomínaných miest. „Súčasnou nosnou komunikáciou dotknutých okresov Nitrianskeho kraja je cesta I/64, ktorá prechádza centrami miest a obcí, pričom táto komunikácia je už v súčasnej dobe extrémne preťažená a nepostačujúca. Po otvorení nového mosta v Komárne a dobudovaní investície Jaguar Land Rover v Nitre a jej spustení do prevádzky dôjde k ešte výraznejšiemu zaťaženiu tejto cestnej komunikácie tak nákladnou, ako aj osobnou dopravou,“ znie sprievodný text k petícii.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk