Vozidlo, kompostéry i zateplenie: Mesto má podaných niekoľko žiadostí o eurofondy

Novozámocká radnica sa zapojila do niekoľkých envirovýziev. Na ich vyhodnotenie sa čaká.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Vozidlo, kompostéry i zateplenie: Mesto má podaných niekoľko žiadostí o eurofondy
Foto: Anton Hrachovský

Starostlivosť o životné prostredie by mala byť v dnešnej dobe prioritou samospráv. Problémy s odpadom sú známe, k tomu sa pridružuje prehrievanie miest, proti ktorému je ideálne bojovať zeleňou. V tomto prípade zvykne čas od času aj v Nových Zámkoch naraziť kosa na kameň.

I keď sa občas nejaká zeleň vysadí, ďalšia sa zas vyrúbe. V posledných týždňoch padlo v meste vyše stovky stromov na Sihoti a ďalšie sa rúbu aj na súkromnom pozemku v Berku. Zmeny územného plánu rátajú v budúcnosti aj so zastavaním niekoľkých zelených plôch. Mesto nemá vlastného záhradníka ani dendrológa a tak sa stáva, že sa v spolupráci s radnicou chytia tejto úlohy dobrovoľníci.

Radnica má momentálne na Environmentálnom fonde podaných niekoľko projektov. Informoval nás o nich poslanec Štefan Danis.

Nové vozidlo a zeleň

“Na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste podala radnica projekt v októbri 2018. V rámci projektu rieši mesto dve aktivity. Prvou je obstaranie multifunkčného komunálneho vozidla na polievanie a čistenie mestských komunikácií, tou druhou výsadba izolačnej zelene pri frekventovaných mestských komunikáciách,” informoval poslanec Danis. Kompletná suma za projekt sa pohybuje vo výške 134 535 eur, získaná dotácia by predstavovala čiastku 127 808 eur.

Kompostovanie

Populárnym spôsobom zužitkovania biologického odpadu je v súčasnosti kompostovanie. Rovnako ako v predošlom prípade, v októbri 2018 podala radnica žiadosť o dotáciu na podporu projektu na zavedenie domáceho kompostovania v meste.

Uchádza sa o dotáciu na kúpu štyritisíc plastových kompostérov s objemom 650 litrov pre všetky domácnosti, ktoré žijú v rodinných domoch a štvorbytovkách, ku ktorým prislúcha záhrada a pre všetky školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky.

„V pridelených biokompostéroch budú môcť občania mesta zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad priamo zo svojich domácností a záhrad s produkciou kompostu – výsledkom bude výrazné zníženie produkcie komunálneho odpadu s nadpriemerným environmentálnym benefitom ako aj ekonomickým efektom pre komunálny rozpočet,“ uviedol Štefan Danis.

Suma projektu je stanovená na 157 920 eur, z toho dotácia by činila 150-tisíc eur. Výsledok o tom, či mesto v tomto projekte uspelo, zatiaľ nie je známy.

Zateplenie škôlky

Počas druhého aprílového týždňa (2019) mal byť podľa Danisa podaný na Environmentálny fond ďalší projekt. Ide o výzvu v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zatepľovania.

Konkrétne ide o zateplenie Materskej školy na Námestí Gy. Széchényiho Nové Zámky, vrátane jej strechy. Celková výška projektu je 251 663, 95 eur, z toho žiadame dotáciu 200-tisíc eur. V prípade úspešnosti musí byť projekt zrealizovaný do 29. novembra 2019.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk