Voľby do VÚC: Vyspovedali sme 8 kandidátov na poslancov za Nové Zámky

Prinášame prvú časť seriálu, kde položíme každému kandidátovi na post poslanca VÚC štyri otázky. Pozrite, čo podľa jednotlivých uchádzačov najviac trápi mesto a okres Nové Zámky.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Voľby do VÚC: Vyspovedali sme 8 kandidátov na poslancov za Nové Zámky
Zdroj: Dnes24.sk

Už onedlho budeme voliť nielen nových šéfov samosprávnych krajov ale krajských poslancov. Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko na sobotu 4. novembra 2017. Voľby budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja kandiduje z volebného obvodu Nové Zámky celkovo 40 záujemcov o poslaneckú stoličku, z nich bude zvolených 8 poslancov.

Každému z nich sme položili tri otázky. Tu je prvých osem kandidátov. Ďalších osem prinesieme v piatok 27. októbra:

  • 1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
  • 2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
  • 3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Zdroj: Facebook

Marcel Filaga

37 rokov, Šurany, stredoškolský pedagóg, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Mám dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v pedagogickej praxi, najmä v strednom školstve, vo vrcholovom športe a v sociálnej sfére. Mám chuť a odhodlanie maximálne využiť kompetencie VÚC na zlepšenie kvality života v našom kraji. Nie som spokojný, ako sa momentálne rozdeľujú prostriedky z VÚC a prinášam iný, inovatívny a spravodlivejší pohľad na riešenie problémov.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Určite je to stredné školstvo. Nie je prispôsobené potrebám trhu práce, je podfinancované, chýbajú v ňom moderné technológie a riadia ho politickí nominanti, nie odborníci.

Ďalej je to šport a sociálna sféra. Podpora športu je neobjektívna, nedostatočná a VÚC ignoruje systematickú prácu v športe. Šport je veľmi dôležitý vo výchove detí a mládeže. Treba si vážiť každý šport, ale VÚC nepodporuje túto dôležitú aktivitu a ľudí, ktorí sa venujú výchove mladých. VÚC tieto oblasti radí za menej dôležité a je to cítiť aj v okrese Nové Zámky. Sociálna oblasť trpí na nedostatok inštitúcií, ktoré pomáhajú riešiť neľahké ľudské situácie, starým ľuďom nie je venovaná dostatočná starostlivosť a nie je dostatok odborníkov a pracovníkov v tejto oblasti.

Problémom je aj doprava. Tento mesiac položili základný kameň nového mosta v Komárne. Vieme, že v Nových Zámkoch to spôsobí dopravný kolaps z dôvodu zvýšeného množstva nákladnej dopravy smerujúcej z Maďarka. Kvalita ciest je ďalším problémom, ktorý treba riešiť.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Nechcem sa zamerať len na občanov Nových Zámkov, ale aj na ostatných obyvateľov kraja. Som za spoluprácu VÚC – odbor školstva, vedenie stredných škôl, úrad práce a sociálnych vecí, odborníkov z pracovných oblastí a tým vytvoriť alebo podporiť potrebné študijné a učebné odbory pre okres Nové Zámky a zlepšiť výchovno vzdelávacie podmienky na školách.

Chcem zmeniť podmienky duálneho vzdelávania vo väčší prospech žiaka, rodiča a stredných škôl. Podporiť projekt výstavby obchvatu a mostu, ktorý odbremení dopravu v Nových Zámkoch. Vytvoriť viac inštitúcií a organizácií ako domov na pol ceste, nedostatkové sociálne služby a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, terénne a ambulantné sociálne služby a sociálne služby s krátkodobým pobytom, pretože ich je nedostatok. Vytvoriť spravodlivý rozdeľovací kľúč na dotácie pre športové kluby a inštitúcie a systematickú prácu s deťmi a mládežou.

Zdroj: Facebook

Otokar Klein

43 rokov, Nové Zámky, primátor mesta Nové Zámky, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Nielen mňa, ale myslím si, že je dôležité, aby v župnom zastupiteľstve sedelo čo najviac primátorov a starostov. Vyšší územný celok je totiž najbližší samosprávny útvar, ktorý má vplyv na miestne samosprávy. Či je ten vplyv pozitívny alebo negatívny, o tom rozhodujú poslanci svojimi hlasovaniami. Čo konkrétne mestá a obce okresov reálne potrebujú, to vedia starostovia a primátori.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Najväčším problémom okresu Nové Zámky je jednoznačne doprava. Hlavné dopravné ťahy prechádzajú prakticky centrami troch miest okresu, v Štúrove je to cesta do Maďarska, v Šuranoch hlavná cesta do Levíc a cez Nové Zámky prechádzajú vozidlá smerujúce na Komárno, Bratislavu, Nitru či Kolárovo. Okres Nové Zámky nemá ani jednu rýchlostnú cestu, diaľničný úsek ani obchvat miest. Na mieste je obava, že po dokončení mostu v Komárne, ktorý bude využívaný aj pre kamiónovú prepravu, sa táto situácia ešte radikálne zhorší. Preto je dôležité aj na pôde vyššieho územného celku tlačiť na štátne orgány, aby sa tomuto problému začali reálne venovať.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Počas troch rokov od môjho nástupu do funkcie primátora sa nám hlavne podarilo stabilizovať finančnú situáciu v meste, uhradiť zdedené záväzky a začať investovať prostriedky do rozvoja mesta. Začali sme celoplošnú rekonštrukciu chodníkov na území mesta, dnes máme dokončených vyše 30-tisíc m2. Pripravujeme 1.etapu rekonštrukcie ciest, ktorú chceme tiež realizovať celoplošne. Postavili sme 8 nových parkovísk, existujúce parkoviská rozširujeme.

Zrekonštruovali sme budovu ZŠ na Mostnej ulici, športové zariadenia škôl na Nábrežnej a G. Bethlena. Rozširujeme kapacity materských škôl formou prístavieb. V areáloch škôl a materských škôl a na nevyužívaných asfaltových plochách na sídliskách budujeme jednoduché dopravné ihriská. Ako som povedal v predchádzajúcej odpovedi, dôležité je rozbehnúť hlavne riešenie dopravnej situácie v meste a okrese. Ďalšou dôležitou témou, ktorá úzko súvisí s VÚC je stredné školstvo a príprava mladých ľudí na budúce povolania. V tejto súvislosti som za hľadanie a nadväzovanie ešte silnejších vzťahov, medzi podnikateľským prostredím, výrobnými firmami a strednými školami, aby školy pripravovali do praxe absolventov, ktorí na území okresu nájdu uplatnenie.

Zdroj: Facebook

Dávid Nagy

30 rokov, Nové Zámky, advokát, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Nemám rád nespravodlivosť. Asi aj z toho dôvodu ma odjakživa zaujímalo právo a lákala advokácia. Bohužiaľ nespravodlivosť tkvie hlboko v nitrianskej župe. Najmarkantnejším dôkazom absencie spravodlivosti je rozdelenie novozámockého okresu na dva samostatné volebné obvody. Ešte viac zarážajúce je, že sa už ani nik nesnaží obhájiť neobhájiteľné a argumentami podložiť toto rozhodnutie. Uvedené rozhodnutie totiž sledovalo jeden cieľ, a to nastoliť dominanciu vládnucej strany a jej aktuálneho spojenca. Všetko pre moc, a o to menej pre región. Neraz sa totiž stalo, že poslanci zastupujúci novozámocký volebný obvod zahlasovali v prospech severných regiónov na úkor toho nášho. Uprednostnili sa stranícke záujmy a do pozadia sa znova dostal občan. Som presvedčený, že nastal čas skutočného a úprimného zastupovania. Nastal čas spravodlivosti, aby aj novozámockému regiónu bolo poskytnuté a zabezpečené to, čo mu prináleží.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

V prvom rade je potrebné vidieť jasne, čo sú vlastne kompetencie kraja. Mnohokrát sa stáva, že riešenie čakáme od miestnej samosprávy alebo VÚC a pri tom sa jedná o kompetenciu štátu. Napríklad darmo niektorí kandidáti sľubujú vybudovanie rýchlostnej cesty medzi Komárnom a Nitrou, tá nespadá do kompetencie kraja. Avšak naše obce by si zaslúžili kvalitnejšie cesty II. a III. triedy. Hustá a kvalitná infraštruktúra potom láka aj investorov.

Keď už sme pri investoroch, musím spomenúť nezamestnanosť. Náš okres totiž neťaží z jeho geopolitickej polohy. Počujeme a vidíme, že v dnešnej Európe sa kladie veľký dôraz na cezhraničnú spoluprácu a regióny. Tu máme asi najväčšie resty. Prostredníctvom partnerstiev by sme k nám vedeli jednak prilákať investorov, ale aj podporiť našich stredných a malých podnikateľov. Práve malí a strední podnikatelia zamestnávajú najviac ľudí. Na záver by som ako jeden z problémov uviedol aj apatiu voličov voči voľbám do VÚC. Môžu za to najmä poslanci, ktorí sa po voľbách nevenujú občanom nášho regiónu. Ľudia následne oprávnene strácajú záujem, keď necítia, že by boli vypočutí, resp. zastúpení. Namiesto politických hádok a kombinácií je potrebné vrátiť sa do regiónov, medzi ľudí a spoločne budovať náš okres, resp. náš kraj.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Medzi priority Strany Maďarskej Komunity (a tým pádom aj moje) patrí zveľaďovanie a zabezpečenie hospodárskeho rastu južných regiónov. Čiže v našom prípade nemôže nastať horeuvedená situácia, že by sme prispievali k diskriminácii novozámockého okresu, resp. Nových Zámkov. Z uvedeného vyplýva, že by som v prvom rade hájil záujmy nášho mesta a okresu, v čom by som mal bezvýhradnú podporu straníckych kolegov. Ďalej už máme konkrétne rozbehnuté projekty zamerané na podporu mladých a stredných podnikateľov, ako aj mladých podnikateľov. Chýba nám však podpora kraja, ktorou by sa rast našich podnikateľov dal zefektívniť.

Zdroj: Facebook

Eva Polerecká

48 rokov, Nové Zámky, právnička, SMER – SD, Slovenská národná strana, MOST – HÍD

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Myslím, že vhodne dokážem zúročiť svoje skúsenosti a zabojovať za dobré veci. Nie je mojim zvykom nemo sa prizerať a pritakávať kdekoľvek a čomukoľvek. Som kandidátkou síce na prvý pohľad trochu nezvyčajnej koalície, ktorá kopíruje koalíciu vládnych strán práve z dôvodu, že ľudia v našom regióne potrebujú najmenej zo všetkého národnostné trenice. Nenávisť a netolerantnosť nás dopredu neposunie.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Všetko sa odvíja od ciest a infraštruktúry. Kraj rieši cesty II.a III.triedy. Cesty I.triedy, rýchlostné cesty a diaľnice rieši štát (vláda) verím, že v tomto volebnom období (do 2020) bude priestor, aby sa aj okres Nové Zámky dostal bližšie k realizácii rýchlostnej cesty R7, aspoň do fázy kompletného projektu a výkupu pozemkov. Tá odbremení mestá a obce od tranzitnej dopravy. Potom to už pôjde.

A všetko so všetkým súvisí. Ak bude cesta bude viac investorov, bude viac pracovných miest a v konečnom dôsledku konkurencia spôsobí aj rast platov, ktoré zvýšia životnú úroveň obyvateľstva. Čoraz vypuklejší bude problém seniorov. Vidím priestor, aby sa v okrese otvoril minimálne 1 a možno aj 2 domovy sociálnych služieb, to je kompetencia VÚC. Budova bývalej ekonomickej školy, ktorá pri železničnej stanici roky chátra je ideálnym miestom, len to presadiť a pustiť sa do toho!

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Nitriansky samosprávny kraj je v dobrej finančnej kondícii a to musia pocítiť aj jeho obyvatelia. Treba pokračovať v renovácii budov stredných škôl, ktoré sú v kompetencii kraja. Verím, že je na rade novozámocké Gymnázium.

Určite bude treba zapracovať na tom, aby sa stredné odborné vzdelávanie dostalo bližšie k zamestnávateľom. O duálnom vzdelávaní musíme nielen hovoriť, ale ho aj efektívne zavádzať do praxe. Upraviť legislatívu, motivovať zamestnávateľov ale aj študentov. Rozvoj mesta Nové Zámky je v prvom rade v rukách vedenia mesta. Jasnú víziu a koncepciu jeho rozvoja zatiaľ celkom dobre nevidím, ale čo viem určite, je to, že občania nesmú byť pasívni a ľahostajní k veciam verejným. Musia chcieť participovať na rozhodnutiach, ale aj pomôcť svojmu mestu, ak je to potrebné.

Zdroj: Facebook

Ivan Solár

50 rokov, Dolný Ohaj, starosta obce, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Pracujem v samospráve už 11. rok. Jedno volebné obdobie ako poslanec obecného zastupiteľstva a teraz už druhé volebné obdobie vo funkcii starostu obce. Som presvedčený o tom, že mám dosť skúseností s prácou v samospráve. Svoje schopnosti a znalosti ponúkam do služby nielen občanom našej obce, ale celého regiónu. Považujem sa za čestného a pracovitého človeka. Od svojich podriadených vyžadujem svedomito odvedenú prácu na 100%. To isté ponúkam aj ja pri rozvoji nášho regiónu.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Túto Vašu otázku, by som si dovolil rozšíriť nielen na okres Nové Zámky, ale na celý náš kraj. V prvom rade je to oblasť zdravotníctva, ale nie len v ponímaní tak veľa diskutovaných problémov týkajúcich sa nemocníc, ale aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotných strediskách menších obcí. Ubúdanie všeobecných lekárov, pediatrov a zubných lekárov by sa malo začať urýchlene riešiť nie len na štátnej úrovni, ale aj na úrovni kraja.

Ďalej by sme mali riešiť problém údržby ciest II. a III. triedy s dôrazom na kvalitu obstaraných služieb a záručných podmienok na uskutočnené stavby. V neposlednom rade je jednou s úloh kraja podporovať kultúru a šport v regióne, hlavne u mládeže s dôrazom na zachovanie tradícií v danej lokalite. Citlivo pristupovať v každej oblasti na dané špecifiká.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Mesto Nové Zámky je našim okresným mestom a samozrejme, že mi záleží na tom, ako toto mesto na prvý pohľad vyzerá, ako napreduje a nestagnuje. Aké služby nášmu obyvateľstvu poskytuje. Rozvoj mesta je však v plnej kompetencii volených orgánov miestnej samosprávy t.j. pána primátora a poslancov mesta. Ak by som však bol zvolený za poslanca VÚC NSK samozrejme, že podporím všetky zmysluplné projekty mesta, ktoré by kraj mohol podporiť, či už finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. So súčasným pánom primátorom máme veľmi dobré vzťahy a navzájom si pomáhame. Myslím, že mesto sa pod jeho vedením ozdravilo a napreduje. Bolo by dobré, keby sa taktiež dostal za poslanca VÚC.

Zdroj: Facebook

Richard Schwarz

47 rokov, Nové Zámky, advokát, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

V prvom rade chcem povedať ,že občan ako volič je zodpovedná osoba a on najlepšie vie, čo jeho obec, mesto prípadne samotný región potrebuje. Voliča nezaujímajú nejaké hádky alebo hašterenie politikov, ale očakáva konkrétne riešenia svojich problémov bežného života. Ja sa snažím dlhodobo, či už na úrovni mesta Nové Zámky, a keď mi volič dá dôveru, budem sa aj na úrovni kraja, prispieť k riešeniu týchto problémov. Chcem zapojiť občana do riešenia problémov samosprávy presadením otvorenej samosprávy. Chcel by som po vzore mesta Nové Zámky, kde sa mi podarilo pripraviť a presadiť verejnosť zasadania všetkých orgánov mesta a automatickú možnosť občanov vystúpiť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, presadiť tieto opatrenia aj na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kra­ja.

Na úrovni mesta Nové Zámky som v minulosti, okrem iného, inicioval riešenie problému sociálne neprispôsobivých občanov, čím sa zlepšila aj bezpečnostná situácia s prihliadnutím hlavne na dôchodcov a mladé rodiny s deťmi. V priebehu volebného obdobia som aktívne podával návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu parkovísk, údržbu a opravu ciest a chodníkov. Zároveň som podporil svojim hlasom finančné prostriedky na kultúru a šport. Pripravil a presadil som právne prepisy zvyšujúcu transparentnosť a otvorenú samosprávu na úrovni mesta Nové Zámky – rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady hospodárenia s majetkom mesta. Práve tieto svoje skúsenosti by som chcel uplatniť aj na úrovni NSK a nesľubovať, ale konať.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Problémy okresu Nové Zámky nie sú len 3, ale je ich oveľa viac. Tie najvypuklejšie sú riešenie dopravnej situácie, ktorá je čoraz horšia, jednak v samotnom meste Nové Zámky, s dosahom aj na okres. Je potrebné spojiť sily okresu, kraja, ale hlavne s dosahom na vládu SR. S touto problematikou úzko súvisí aj zavedenie integrovanej dopravy koordináciou autobusovej a železničnej dopravy.

Ďalšími veľkými problémami sú zlý stav infraštruktúry, ciest a komunikácií a nezamestnanosť v našom okrese. Tento problém sa bude, dúfam, že postupne zmenšovať, keď sa spustí výroba motorových vozidiel v novej automobilke v Nitre.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Mesto Nové Zámky konečne využíva po zmene vedenia v roku 2014 v oveľa väčšej miere čerpanie eurofondov. V tejto súvislosti, v prípade zvolenia, budem presadzovať zabezpečenie rýchlejšej a efektívnejšej realizácie projektov z Európskej únie v oblasti investícií do stredného školstva – rekonštrukcií škôl a školských zariadení, aj z úrovne kraja. Ďalej budem iniciovať komplexnú opravu a rekonštrukciu ciest a komunikácii v našom meste, ktoré patria pod Nitriansky samosprávny kraj. Tiež budem presadzovať zvýšenie zamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest v našom meste v súvislosti s investíciou novej automobilky v Nitre.

Zdroj: Facebook

Tatiana Svetlanská

28 rokov, Bánov, vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Na túto otázku odpoviem tým, že sa v skratke predstavím. Volám sa Tatiana Svetlanská, mám 28 rokov a pochádzam z obce Bánov, ktorá sa nachádza kúsok od Nových Zámkov. Pôsobím ako vysokoškolská učiteľka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vyučujem podnikovú ekonomiku a bioekonomiku, ktorá je mojou srdcovou záležitosťou. Regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia sú pre mňa prioritnými oblasťami, ktoré by som rada riešila ako poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prečo voliť práve mňa? Myslím, že generačná obmena prinesie nový pohľad a hlavne moderné, pokrokové riešenia, ktoré sú nevyhnutné pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj nášho kraja. Kandidujem v tíme odborníkov nezávislého kandidáta na župana, Petra Oremusa.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Jednoznačne to sú nehospodárne využívanie majetku, doprava, resp. cesty II. a III. triedy, a výrazne zanedbaná problematika ochrany životného prostredia. Keď si to rozmeníme na drobné, pod nehospodárnym využívaním majetku uvediem príklad Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Táto odborná škola s dlhoročnou tradíciou sídli v prenajatých priestoroch, čo značne zaťažuje jej hospodárnosť, zatiaľ čo sa v okrese nachádzajú vhodné alternatívne priestory, ako napríklad nevyužité priestory elektrotechnickej školy pri železničnej stanici. Zaujímavosťou je, že úrad NSK tiež sídli v prenajatých priestoroch, čo je na Slovensku naozaj unikátom.

Doprava, téma o ktorej by sa dalo rozpísať veľmi podrobne. Príčinou enormného zvýšenia počtu automobilov je určite aj neefektívna a hlavne drahá prímestská autobusová doprava. Samosprávny kraj má možnosti túto oblasť pozitívne ovplyvniť integrovanou dopravou – to znamená prepojenie spojov železničnej a autobusovej dopravy. Ďalej by som ešte spomenula údržbu ciest, a to hlavne v zimnom období. Keďže NSK patrí ku krajom, ktorý jednoznačne má priestor na investície, skutočne nevidím dôvod, prečo by sme nemohli mať cesty II. a III. triedy v prvotriednej kvalite.

V neposlednej rade oblasť, v ktorej vidím veľký problém je ochrana životného prostredia. Konkrétne, za problematické oblasti považujem poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo. Práve tieto sektory zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane životného prostredia, avšak vo veľkej miere môžu prispieť aj k jeho devastácii. Uvediem príklad obce Svodín, kde dánska prasacia farma, nielenže znepríjemňuje život občanov neznesiteľným zápachom, ale predstavuje environmentálnu záťaž pre pôdu a spodné vody. Čo sa týka odpadov, problém je jasný. Chýbajú nám zberné dvory, kompostoviská, kontajnery na separáciu komunálneho odpadu, atď. Problémov je veľa, samozrejme dalo by sa dlhé hodiny diskutovať aj na tému zdravotníctva, nedostatku sociálnych zariadení (zrušený azylový dom v Nových Zámkoch). Dôležité je na spomenuté problémy ponúknuť efektívne a moderné riešenia.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Poslanci zvolení za jednotlivé okresy by, podľa môjho názoru, mali úzko spolupracovať s predstaviteľmi okresného zastupiteľstva a obecných samospráv. Preto je úlohou poslancov reprezentujúcich jednotlivé okresy iniciovať a podporiť všetky návrhy a uznesenia ovplyvňujúce mestá a obce v rámci okresu. Rozvoj mesta Nové Zámky by som ako poslankyňa VÚC smerovala hlavne k projektovým aktivitám. Z projektov, ktoré majú jednoznačný význam, je program Európskej územnej spolupráce URBACT podporujúci projekty zamerané na riešenie širokého spektra výziev, ktoré mestá identifikovali ako prekážky svojho udržateľného rozvoja. NSK zverejňuje výzvy na predkladanie projektov, medzi ktorými je možné nájsť aj špecifické podpory z Environmentálneho fondu, v rámci ktorých by sa dali realizovať práve také projekty, ako podpora separovania a využitie odpadu ako zdroja energie.

Ako som už uviedla, je potrebné investovať do obnovy a rekonštrukcie nevyužitých objektov samosprávneho kraja. Budem konkrétna – získaním grantu z eurofondov a finančnej injekcie z NSK má nádej zdravotnícka škola so sedemdesiatročnou tradíciou, ktorá má do budúcnosti stále veľký potenciál pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Vzhľadom na veľké priestory spomínanej budovy, by sa tu mohli v spolupráci s mestom prevádzkovať niektoré sociálne služby ako stredisko osobnej hygieny, chránené dielne a chránené bývanie pre občanov ZŤP. Napriek tomu, že kultúrny život mesta je veľmi pestrý, určite by bolo potrebné podporiť aktivity zamerané na budovanie komunít, a teda spájanie generácií. Toto sú ciele, ktoré by som v prípade môjho zvolenia presadzovala v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kra­ja.

Zdroj: Facebook

Juraj Šimunek

36 rokov, Bánov, veterinárny lekár, SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, Občianska konzervatívna strana, NOVA

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

V predchádzajúcich voľbách som dostal dôveru občanov okresu Nové Zámky a 4 roky ich zastupujem v parlamente VÚC. Myslím, že moje návrhy, pripomienky, komentáre boli vždy vecné a cielené, ale hlavne prospešné pre občanov. Návrh na zriadenie Nadácie POMOC NSK, podpora zriadenia dvoch centier včasnej intervencie v kraji, predloženie materiálu na vznik VZN na podporu životného prostredia v kraji a mnohé iné. V oblasti sociálnych služieb by som chcel pokračovať aj pomocou vašich hlasov aj v nasledujúcom volebnom období.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

V okrese Nové Zámky, tak ako aj v iných okresoch, sledujeme zvýšený záujem o sociálne služby pre našich starších občanov. Myslím, že v našom okrese bude nevyhnutné zabezpečiť lepšiu podporu našich seniorov, prípadne iných skupín sociálne odkázaných osôb (dôchodcov, slobodné matky s deťmi, autistické detičky…).

Samozrejme, problematika ciest 2. a 3. triedy je ďalšia kapitola. Ako člen komisie dopravy som spolu s kolegami riešil cesty v našom okrese. Ale ako hlavný problém vidím riadenie Regionálnej správy a údržby ciest v okrese Nové Zámky. Z veľkej miery nesie vinu za nedostatočné technické vybavenie vozového parku RSUC aj kraj. Od toho sa odvíja všetka starostlivosť o naše cesty v okrese. Budem vyvíjať tlak k diskusii k tejto problematike a verím, že bude lepšie. Téma cestovného ruchu v okrese je nielen o poskytnutí možnosti nájsť krásne miesta, ale aj o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a iných služieb. A v tomto treba podporiť podnikateľov.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.

Ako poslanec VÚC sa pokúsim podporovať projekty navrhnuté vedením mesta Nové Zámky, ktoré sa budú dať podporiť aj zo zdrojov VÚC. Určite sa budem snažiť o zriadenie zariadenia – chránenej dielne pre slobodné matky s deťmi. Podporím, aspoň tak ako doteraz, dobrovoľnícke aktivity v rámci mesta. Mám mnoho nápadov, len by to bolo na ďalšie dve strany.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame