Voľby do VÚC: Druhá kandidátska osmička na post poslanca za okres Nové Zámky

Pokračovanie článku, kde sme položili uchádzačom na post poslanca VÚC tri otázky. Pozrite, aké problémy podľa zaťažujú mesto a okres Nové Zámky podľa tejto osmičky kandidátov.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Voľby do VÚC: Druhá kandidátska osmička na post poslanca za okres Nové Zámky
Zdroj: Dnes24.sk

Už onedlho budeme voliť nielen nových šéfov samosprávnych krajov ale aj krajských poslancov. Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko na sobotu 4. novembra 2017. Voľby budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja kandiduje z volebného obvodu Nové Zámky celkovo 40 záujemcov o poslaneckú stoličku, z nich bude zvolených 8 poslancov. Oslovili sme každého jedného z nich s tým, že mu dáme priestor na zodpovedanie troch otázok. Zo všetkých kandidátov zareagovali do stanoveného termínu (25. október) šestnásti. Prvých osem sme vám priniesli len nedávno. Dnes vám prinášame odpovede druhej osmičky oslovených.

Tri otázky pre každého z kandidátov:

  • 1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
  • 2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
  • 3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Zdroj: Facebook

Helena Bohátová

57 rokov, Nové Zámky, riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, SMER – SD, Slovenská národná strana, MOST – HÍD

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
Počas môjho pôsobenia v samospráve som získala skúsenosti, ktoré chcem aj v budúcnosti využiť pri práci poslankyne Zastupiteľstva NSK. Som zodpovedná a odborne zdatná hlavne v oblasti školstva a v sociálnej problematike. Pomáham riešiť problémy občanov, s ktorými sa na mňa obracajú. Konštruktívne komunikujem s riaditeľmi stredných škôl, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych inštitúcii a s primátormi a starostami. Mojou prioritou je riešiť problémy, nie ich odsúvať.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
Ako najväčší problém okresu Nové Zámky vnímam zaťaženosť cestnej siete, hlavne v meste Nové Zámky. Ďalším problémom je i kvalita cestnej siete. NSK musí razantnejšie pokračovať v rekonštrukcii ciest druhej a tretej triedy. Na stretnutiach s občanmi rezonoval aj problém nedostatku všeobecných lekárov v obciach a nekonečný boj s odstraňovaním čiernych skládok. Zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Po úspešnej rekonštrukcii telocvične gymnázia, rekonštruovať aj budovu Gymnázia v Nových Zámkoch. Pokračovať vo výmene okien na Spojenej škole na Komárňanskej 28 a následne zatepliť jednotlivé pavilóny. Obdobne rekonštruovať Strednú odbornú školu dopravy a služieb na Jesenského ulici.

V ZSS ´Vek Nádeje´ zriadiť centrum služby včasnej intervencie. V spolupráci s ÚPSVR Nové Zámky a s mestom Nové Zámky zlepšiť sociálne služby, tiež úpravu zelene a čistotu v meste.

Nájsť zmysluplné využitie bývalej budovy Spojenej školy pri železničnej stanici, aby sa zabránilo jej chátraniu. Naďalej podporovať žiadateľov o dotácie zo zdrojov NSK v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti a pri ochrane životného prostredia.

Zdroj: Facebook

Martin Búry

30 rokov, Radava, manažér skladového hospodárstva, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
Teraz mám 30 rokov, chcel som odísť, keď som mal tak 25, no teraz už nechcem. Zostávam žiť tu so svojou rodinou a prajem si, aby sa nám všetkým žilo v okrese Nové Zámky dobre, aby sme boli hrdými občanmi Nitrianskeho kraja, a preto kandidujem – chcem k tomu prispieť. Zmeniť tento kraj, aby mladí ľudia neodchádzali, aby boli hrdí na to, že sú občanmi Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ja som nezávislý poslanec obecného zastupiteľstva v Radave a tam vidím, že treba prezentovať aj názor nás mladých.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
Za najväčší problém okresu Nové Zámky považujem to, že mladí ľudia odtiaľto odchádzajú, pretože si nevedia nájsť vhodnú prácu a tým pádom nemajú perspektívu zostať tu žiť dlhodobo. Ďalšiu kompetenciu, ktorú má VÚC a vidím v nej vážne nedostatky je medzimestská autobusová doprava a cesty II. a III. triedy. A za tretí vážny problém považujem ochranu životného prostredia, na ktorú VÚC v roku 2016 vyčlenilo z rozpočtu 0 eur.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Najdožitejšie je, zastaviť odliv mladých a to sa dá iba kvalitnými pracovnými príležitosťami. Od toho sa odvíja aj rozvoj mesta a celého okresu.

Zdroj: Facebook

Jozef Francel

43 rokov, Komjatice, železničiar, nezávislý kandidát

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?

Nie som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Nemám väzby na žiadne lobistické skupiny. Ako nezávislý kandidát sa budem rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v prospech obyvateľov kraja, bez diktátu niekoho zhora.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
Prvým sú chýbajúce strategické investície v okrese a pritiahnutie investorov. Veľkým problémom sú aj investície do ciest II. a III. kategórie a budovanie cyklotrás. A nesmieme zabudnúť ani na vytváranie divokých čiernych skládok.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Mesto Nové Zámky bolo kedysi strediskom zamestnanosti okresu a regiónu, dnes to tak žiaľ nie je. Treba zabezpečiť smerovanie investícií pre rozvojové projekty mesta a okolia, podporu cestovného ruchu a tiež vytvorenie integrovaného dopravného systému za súčinnosti viacerých dopravcov.

Zdroj: Facebook

Gabriel Katona, Ivan Katona, Štefan Prešinský

Ivan Katona: 34 rokov, Nové Zámky, advokát, vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
Gabriel Katona: 39 rokov, Nové Zámky, advokát, vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
Štefan Prešinský, 58 rokov, Nové Zámky, učiteľ, nezávislý kandidát

Títo traja kandidáti a zároveň poslanci Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkov vytvorili spolok ´Za Nové Zámky´ a odpoveď zaslali spoločne.

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
Volič sa musí rozhodnúť sám. Kto aspoň okrajovo sleduje dianie v Mestskom zastupiteľstve, musí vidieť, že my traja poslanci, ktorí sme spojili svoje sily v združení ´Za Nové Zámky´, sme jediní, ktorí nehlasujú podľa dohôd, ale v prospech obyvateľov mesta. V tomto duchu chceme pokračovať aj na úrovni VÚC.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
Najväčším problémom je doprava na ceste I/64, ktorá spája Nitru s Komárnom a prechádza prakticky cez všetky obce. Hlavne v mestách je doprava veľmi preťažená.

Druhý problém súvisí s prvým. Rozvoj miest a obcí je nemožný bez plynulej dopravy. Žiadny investor nepríde do mesta, v ktorom prechádza z jednej časti do druhej tri štvrte hodiny. Z toho vyplýva problém nedostatku pracovných príležitostí.

Tretím problémom je odklon obyvateľov od prírody. Zriadenie väčšieho počtu prírodných oddychových zón, výsadba zelene, väčšia starostlivosť o zeleň a čistotu obcí a miest.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
A zase sme pri doprave. Nalákať investorov do mesta, v ktorom kolabuje doprava, je čistá utópia. Preto sme rozbehli petičnú akciu „ Za neodkladné vyriešenie dopravného spojenia Nitra – Nové Zámky – Komárno. V najbližšej dobe zverejníme aj adresy podnikov, kde sa bude môcť petícia podpísať. Riešenie tohto problému je síce v rukách Ministerstva dopravy, ale tlak zo strany VÚC by mohol byť účinnejší ako z komunálnej úrovne. Máme pripravené aj nátlakové akcie.

Chceme nestranne a profesionálne presadzovať záujmy obyvateľov nášho kraja a využijeme všetky svoje znalosti a skúsenosti k tomu, aby Nitriansky samosprávny kraj napredoval a rozvíjal sa nie len niektorých regiónoch, ale am blok.

Zdroj: Facebook

Gizela Kevélyová

47 rokov, Veľký Kýr, manažérka vzdelávania, SME RODINA – Boris Kollár

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
Som členka Hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktoré nemá v pozadí oligarchov. Sme slobodní v rozhodovaní a Sme rodina, ktorá pomáha. Žijem jednoduchým životom, ako ostatní občania, nie v zlatej bubline ako štandardní politici. Problémy poznám z reálneho života a denne sa s nimi stretávam a viem, čo ľudí trápi. Pomoci ťažko zdravotne postihnutým sa venujem už skoro 9 rokov a v komunálnej politike pôsobím tri roky. Moje odhodlanie pomáhať je úprimné a heslo: ´Vzdávať sa – nie je nikdy jedna z možností!´ platí u mňa doslova!

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?
Dopravu – každodenné zápchy a časové zdržanie. Nevybudovanie kruhového objazdu na križovatke S.H.Vajanského – J.Kráľa pred novým nákupným centrom, ktorý bol v pôvodnom projekte, a tým zahustenie dopravy. Veľké dopravné zápchy na hlavnom ťahu cez mesto (Komárno – Nové Zámky – Nitra). Táto situácia sa postavením nového mosta medzi Komárnom a Komáromom ešte zhorší. Mesto by akútne potrebovalo obchvat ako Galanta.

Veľký problém v NZ sú neprispôsobiví občania na verejných miestach, hlavne železničnej stanici, kde páchajú kriminalitu (výtržníctvo, krádeže,lúpeže atď). Treba im poskytnúť centrá sociálnych služieb, pomôcť im.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Rozhodne riešiť dopravu a obchvat mesta! Aj toto je kompetencia VÚC. Ďalej sú to centrá sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov – toto je v kompetencii VÚC. Dosiahnuť navýšenie miest v centrách takéhoto typu, aby boli dostupnejšie pre verejnosť a ľudí v núdzi. Zníži sa tak čakacia doba .

A dôležitá je aj pomoc ťažko zdravotne postihnutým – v centrách im poskytnúť aj poradenstvo. Veľa ľudí nevie, na čo majú nárok a úradníci im to nepovedia!

Zdroj: Facebook

Jozef Zaťko

55 rokov, Dolný Ohaj, bezpečnostný pracovník, NOVÝ PARLAMENT

1. Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?
Občania majú na výber viac kandidátov, je to ich slobodné rozhodnutie, komu dajú dôveru.

2. Čo považujete za tri najväčšie problémy okresu Nové Zámky?

Problémov je v okrese viac, nie len tri. Taktiež veľa problémov prináša samotný život a je potrebné operatívne reagovať na situáciu. Ako prvoradé treba riešiť nevyriešené problémy, ktoré sa nestihlo vyriešiť a ktoré tlačia VÚC.

3. Ako konkrétne chcete prispieť k rozvoju mesta Nové Zámky? Prosím vymenujte/popíšte konkrétne projekty/plány.
Ja chcem mojimi skúsenosťami prispieť k rozvoju kraja Nitra a aj iných miest a obcí v okrese Nové Zámky. Konkrétne projekty a plány budem riešiť vtedy, keď niekde budem. Zbytočne je teraz sa vyjadrovať k niečomu a sľubovať. Plané reči do vetra nebudem púšťať. Ľudia v regióne ako aj v rámci Slovenska ma, myslím, už trochu poznajú.

Okres Nové Zámky, Kraj Nitra ako aj Slovensko reprezentujem úspešne v zahraniči. V krátkej budúcnosti organizujem v Podhájskej už 8. ročnik medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji. Konferencia je už po 2. raz pod záštitou pána primátora mesta Nové Zámky. Pre projekty chcem využiť svoje kontakty a možnosti cez zahraničných partnerov.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame