V Zámkoch pribudli kamery: Na bezpečnosť budú dohliadať na TÝCHTO miestach

O bezpečnosť Novozámčanov sa bude starať niekoľko nových kamier. Pozrite, kde sú umiestnené.

Anton Hrachovský

Rada vlády Slovenskej republiky vyhlásila pre prevenciu kriminality výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu. Išlo o financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Zapojila sa do nej i Mestská polícia Nové Zámky, ktorá žiadala dotáciu na zriadenie nových kamier bezpečnostného systému mesta ako aj na modernizáciu starých kamier. Nakoniec sa Novým Zámkom podarilo získať príspevok 30-tisíc eur so spoluúčasťou mesta 20 %.

Pribudlo sedem nových kamier

Zo získaných financií sa kamerový bezpečnostný systém rozšíril o päť rotačných kamier a o dve stacionárne kamery. Prebehla aj výmena piatich starých – poruchových kamier. K tomu sa rozšíril dispečing na Mestskej polícii plne kompatibilný s technickým zariadením kamerového systému.

Nové rotačné kamery boli rozmiestnené:

  • M. Flengera – časť Korza, Hlavného námestia, M.Flengera ul.
  • Michalská bašta – časť ul. J. Kráľa, ul. Roľnícka, priestor pred AJAX-om, zdravotníckym zariadením
  • ul. Petöfiho – ul. G. Czuczora, ul. Petöfiho, priestor pred Csemadokom
  • J. G. Tajovského – kruhový objazd na ul. Bitúnkova, G. Bethlena, parkovisko pred Billou
  • ul. Bitúnkova – priestor pred zdravotníckym strediskom, priestor pred polyfunkčnými domami na Bitúnkovej

Nové stacionárne kamery boli rozmiestnené:

  • rázcestie ulíc Kollárova, Wolkerova, Šurianska – časť Tri mosty
  • Dom kultúry – Hlavné námestie – kamera so zameraním na neoprávnený prejazd motorových vozidiel cez Hlavné námestie a verejný poriadok

Záujem o ďalšie kamery do Nových Zámkov

V súčasnej dobe je mesto Nové Zámky monitorované 18 rotačnými kamerami a piatimi stacionárnymi kamerami. Kamery sú nepretržite obsluhované ZŤP zamestnancami na Mestskej polícii. „Z vlastných zdrojov chceme pokryť kamerami mestský Cintorín sv. Jozefa s parkoviskom. Samozrejme, pracujeme na podkladoch, ktoré je potrebné dokladovať na výzvu aj na rok 2018, kde žiadame o finančnú dotáciu 40-tisíc eur,“ prezradil náčelník Mestskej polície v Nových Zámkoch Jozef Tököly.

Tököly zároveň pripomenul, že v roku 2018 je úmyslom pokryť lokality, kde sa vybudovali, resp. budujú obchodné domy s parkoviskami ako napríklad Merkury Market, kruhový objazd pri Tescu, S. H. Vajanského, priestor na ul. G. Bethlena, priestor pred Kinom Mier s parkoviskom či priestor novej autobusovej stanice. Zároveň ssa plánuje pokračovať v modernizácii starých kamier na Prednádraží. „Verím, že uvedenými opatreniami zabezpečíme väčšiu bezpečnosť našich občanov, ako aj návštevníkov nášho mesta,“ dodal na záver Tököly.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame