V okrese Nové Zámky zachránili významné biotopy: Projekt sa ocitol v európskom finále

V okrese Nové Zámky sa nachádzajú územia celoeurópskeho významu. Na ich záchranu sa zameral projekt, ktorý je nominovaný v rámci 15 najlepších z celej Európy.

Anton Hrachovský

Počas Európskeho zeleného týždňa v máji si prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+. Medzi 15 najlepšími nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma sa prepracoval aj projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku. Časť z neho sa realizovala aj v okrese Nové Zámky.

V kategórii „Príroda“ sa vo finále ocitol po boku štyroch ďalších projektov – projektu na záchranu Sokola bielopazúravého v Bulharsku, ekologickej siete T.E.N. v provincii Trentino (Taliansko), projektu LIFE WOLFALPS na zachovanie vlkov v alpskom ekosystéme a iniciatívy na ochranu netopierých druhov v južnom Poľsku.

Jedinečný projekt aj v okrese Nové Zámky

Slovenský projekt sa realizoval pod patronátom Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Štátnou ochranou prírody SR. Venoval sa zvyšovaniu informovanosti verejnosti o biotopoch slanísk a pieskových dún na Podunajsku, ktoré majú štatút európskeho významu. Viaceré z nich sa nachádzajú aj v okrese Nové Zámky.

Vnútrozemské viate piesky a slaniská sú zvláštne typy mokradí, podmienkou ich fungovania je podzemná voda obohatená o soli, dostatočne vysoká hladina a presychanie pôdy v lete. Patria k veľmi špecifickým a najviac ohrozeným nížinným biotopom v Európe. V minulosti ich na Podunajsku ohrozovali invazívne dreviny, hlavne agáty a pajaseň žliazkatý.

Hlavné aktivity boli vykonávané v 15 územiach európskeho významu (11 slaniskových lokalít a 4 lokality s výskytom viatych pieskov), ktoré sa nachádzajú v okresoch Nové Zámky, Komárno a Šaľa.

Územia vyhlásené na ochranu slanísk:

  • Komárňanské slanisko, Pri Orechovom rade, Kamenínske slaniská, Jurský Chlm, Bokrošské slanisko, Mostové, Juhásove slance (Bačove slaniská), Síky, Panské lúky, Šurianske slaniská, Pavelské slanisko.

Územia vyhlásené na ochranu viatych pieskov:

  • Chotínske piesky, Nesvadské piesky, Marcelovské piesky, Čenkov

Pre ilustráciu – na zlepšenie stavu Kamenínskeho slaniska v okrese Nové Zámky musel byť zasypaný slepý koniec Parížskeho kanála v dĺžke 450 metrov.

Celkové náklady dosiahli podľa finálnej správy projektu sumu vyše 2,32 milióna eur, z toho 74,9 % pokryl príspevok Európskej komisie.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk