V Hurbanove opravili národnú pamiatku: Socha sv. mučeníka sa dočkala opravy

V mestečku pri Nových Zámkoch zrekonštruovali národnú kultúrnu pamiatku. Ide o Stĺp sv. Jána Nepomuckého - mučeníka katolíckej cirkvi.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku V Hurbanove opravili národnú pamiatku: Socha sv. mučeníka sa dočkala opravy
Zdroj: TASR

Postarali sa o to zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi z Farnosti Hurbanovo. Z poskytnutých financií sa zreštaurovala národná kultúrna pamiatka v podobe Stĺpu sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bohatá.

Národná kultúrna pamiatka

Obnova bola nevyhnutná pre záchranu a zabezpečenie originálu i kópií umiestnených sôch morových svätcov. Predĺžila sa tak ich životnosť.

Neskorobarokovú sochu svätého Jána Nepomuckého zo 70. rokov 18. storočia vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963. Pri jej reštaurovaní v rokoch 1992 a 1993 nevyšlo všetko podľa predstáv, čo bolo príčinou krátkej životnosti niektorých jej častí. Vďaka aktuálnej reštaurácii sa zvýšila jej výpovedná hodnota a získala pôvodnú výtvarno-estetickú i spoločenskú hodnotu.

Reštaurácia z dotácie

Vlastníkom sochy je cirkev. Tá získala na opravu dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 5000 eur. Celkové náklady na reštaurovanie boli vyčíslené na 6000 eur. Základným dôvodom reštaurovania bolo zabezpečenie dobrého technického stavu so zachovaním autenticity výrazu kultúrnej pamiatky.

Rekonštrukčné práce na projekte pozostávali z odstránenia povrchových depozitov, doplnenia tvarových úbytkov, rekonštrukcie nástupných schodov a hydrofobizácie povrchov. Organické usadeniny boli odstraňované tlakovým vodným čističom za mechanického dočisťovania po celej ploche.

Socha sv. Jána Nepomuckého, mučeníka katolíckej cirkvi, sa nachádza aj v Nových Zámkoch – v záhradkárskej oblasti pri Zúgove.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame