Triedenie odpadu v Nových Zámkoch: Aká bola úroveň separácie v roku 2018?

Separácia odpadu je jednou z hlavných tém takmer v každej samospráve. Viete, ako triedili Novozámčania v uplynulom roku 2018?

Anton Hrachovský

Jednou z najväčších výziev odpadového hospodárska nielen v Nových Zámkoch, ale aj na celom Slovensku, je separácia. Do roku 2020 sa Slovensko zaviazalo zvládnuť separáciu komunálneho odpadu na úrovni 60 %.

Separácia odpadu v Nových Zámkoch

Od miery percentuálneho podielu vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu sa odvíja aj miestny poplatok za jeho uloženie.

Mesto Nové Zámky separovalo v roku 2018 na úrovni medzi 50 až 60 %.

V roku 2017 to bolo 37,31 %. Rok predtým (2016) triedili Zámčania odpad na úrovni 18,55 % a v roku 2015 to bolo 9,43 %.

V priebehu septembra až novembra 2018 vykonal Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKU) kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu. Jej výsledkom bolo niekoľko odprúčaní.

Kontrola triedenia odpadu

„NKÚ v roku 2018 vykonalo kontrolu odpadového hospodárstva a okrem iného odporučila zvážiť zvýšenie poplatku nakoľko by mesto nemalo doplácať na nakladanie s odpadmi z rozpočtu mesta,“ uvádza sa v návrhu VZN, o ktorom sa bude rozhodovať.

Doporučované zvýšenie poplatku vzal do úvahy aj Finančný odbor Mestského úradu. V predkladanom návrhu VZN je sadzba poplatku stanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0739 eura (ročne 27 eur).

Ak poslanci návrh schvália, do platnosti by mal vstúpiť od 1. januára 2020. Aktuálna sadzba tohto poplatku je v súčasnosti 0,0630 eura (ročne 22,99 eur). V roku 2018 muselo mesto na oblasť nakladania s odpadmi doplácať z vlastných zdrojov sumu 568-tisíc eur.

O prijatí všeobecno-záväzného nariadenia upravujúceho miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady by mali poslanci mesta rozhodnúť na Mestskom zastupiteľstve 19. marca 2019.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk