Viktória Botošová Práca

Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto novozámocké školy dopadli najlepšie!

Ktorú strednú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Pomôckou pri rozhodovaní môže byť analýza inštitútu INEKO. Ten zostavil rebríček stredných škôl na základe hodnotenia nezamestnanosti absolventov. Ako dopadli novozámocké školy?

Ilustračný obrázok k článku Rebríček nezamestnanosti absolventov: Tieto novozámocké školy dopadli najlepšie!
Zdroj: Dnes24.sk

Nájsť si po škole prácu v súčasnosti vôbec nie je také jednoduché. Aj preto vám pri rozhodovaní, na akú strednú školu sa vybrať, či poslať svoje dieťa, môže pomôcť hodnotenie inštitútu INEKO. Ten si posvietil na nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl. Toto hodnotenie zahŕňa údaje až za posledné štyri roky, aby sa zohľadnili dlhodobé výsledky a minimalizovali náhodné jednorazové výkyvy.

Hodnotenie nezamestnanosti absolventov zahŕňa dva čiastkové indikátory:

  • Nezamestnanosť absolventov – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie
  • Regionálne uplatnenie – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola.

Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.

Analýza inštitútu INEKO za rok 2014, ktorá sa zaoberá hodnotením nezamestnanosti absolventov slovenských stredných škôl ukázala, že v TOP 30 stredných škôl, ktoré dopadli najlepšie, sa nenachádza ani jediná z nášho okresu. Pozreli sme sa však aj na to, ako sa v tomto ukazovateli darilo stredným školám z okresu Banská Bystrica v porovnaní s ďalšími v rámci nášho kraja.

TOP 10 najlepšie hodnotených stredných škôl podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci Nitrianskeho kraja

Poradie Názov školy Adresa Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
1. Gymnázium Bernolákova 37, Šurany 9,5
2. Piaristické gymnázium Piaristická 6, Nitra 9,4
3. Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice 9,4
4. Gymnázium H.S. s VJM Biskupa Királya 5, Komárno 9,3
5. Gymnázium Párovská 1, Nitra 9,3
6. Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2, Nitra 9,2
7. SKŠ-Gymnázium sv.C.a M. Farská 19, Nitra 9,2
8. Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20, Nitra 9,0
9. Gymnázium Školská 26, Vráble 9,0
10. Obchodná akadémia Bolečkova 2, Nitra 8,7

Ďalšie poradie hodnotených stredných škôl z okresu Nové Zámky podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci kraja

Poradie Názov školy Adresa Nezamestnanosť absolventov (10 – najnižšia)
12. Gymnázium P.Pázmáňa VJM Letomostie 3, Nové Zámky 8,5
20 SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28, Nové Zámky 8,3
24. SOŠ technická Nitrianska 61, Šurany 8,2
26. Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 8,2
33. Stredná odborná škola * Nitrianska 81, Šurany 7,9
36. Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7, Šurany 7,6
37. Stredná zdravot. škola * Pod kalváriou 1, Nové Zámky 7,5
46. Gymnázium – Gimnázium Adyho 7, Štúrovo 7,0
48. SOŠ obchodu a služieb Zdravotnícka 3, Nové Zámky 6,9
49. Stredná odborná škola stavebná (s VJM) * Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 6,9
56. Stredná odborná škola Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 6,6
60. Stredná odborná škola Jesenského 1, Nové Zámky 6,4
70. Stredná odborná škola Svätého Štefana 81, Štúrovo 5,1

Nezamestnanosť absolventov nebola hodnotená v nasledovných školách z nášho okresu: Stredná odborná škola obchodu a služieb (Nitrianska cesta 61, Nové Zámky), Súkromná SOŠ s VJM (Mlynská 1116, Svodín), Súkr. obchodná akadémia * (Svätého Štefana 36, Štúrovo), neboli týmto ukazovateľom hodnotené.

  • – poznámka redakcie: Škola má aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov. Veľký podiel externých žiakov môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie