Radnica oznámila voľné pracovné miesto: Hľadá sa budúci kontrolórov asistent

Pozrite, aké kvalifikačné predpoklady musíte spĺňať, ak chcete kandidovať na túto pozíciu. Musíte byť však aj bleskovo rýchli pri posielaní žiadosti.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Radnica oznámila voľné pracovné miesto: Hľadá sa budúci kontrolórov asistent
Foto: Anton Hrachovský

Hľadá sa kontrolórov pomocník

Mesto Nové Zámky hľadá samostatného odborného zamestnanca na útvare hlavného kontrolóra, ktorým je Štefan Rovňaník. Oznam o voľnom pracovnom mieste zverejnila radnica len v utorok 25. júla 2017, potenciálny uchádzač sa musí prihlásiť do piatka 28. júla 2017. To znamená, že na podanie žiadosti má len 4 dni. Čudný krok, hlavne v čase letných prázdnin, keď je množstvo ľudí na dovolenke. Šanca, že sa inzerát k prípadnému uchádzačovi dostane načas, je tak výrazne minimalizovaná. Väčšina serióznych firiem dáva uchádzačom na reakciu aspoň 15 – 21 dní, kým sa ponuka uzavrie.

Podľa podmienok uvedených na webe mesta by mal kandidát na uvedenú pozíciu spĺňať nasledovné kritériá a predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor právo
  • prax v právnej oblasti minimálne 3 roky
  • znalosti právnych predpisov vo verejnej správe, z oblasti samosprávy
  • flexibilita, komunikatívnosť
  • morálna a občianska bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky

V prípade, že záujemca spĺňa uvedené požiadavky a má záujem zúčastniť sa pohovoru, je potrebné, aby zaslal nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o vzdelaní, absolvovaní kurzov

Písomné prihlášky je potrebné doručiť do 28. júla 2017 e-mailom: tunde.szekeresova@novezamky.sk alebo na adresu:

Mesto – Mestský úrad
Mgr.Ing. Tünde Szekeresová- prednostka MsÚ
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky

Samostatný odborný zamestnanec pracuje pod dohľadom hlavného kontrolóra, ktorý je volený Mestským zastupiteľstvom. Ten je pracovníkom mesta a za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu, ktorému pravidelne podáva správu o svojej činnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame