Anton Hrachovský Rôzne

Príležitosť pre budúcich novinárov: Nadviažu zámockí študenti na minulé úspechy?

Tak ako každý rok, i tento sa bude konať novinárska študentská súťaž Štúrovo pero. Jedná sa už o jej 23. ročník a nadanie môžu opäť ukázať i mladí Novozámčania.

Ilustračný obrázok k článku Príležitosť pre budúcich novinárov: Nadviažu zámockí študenti na minulé úspechy?
Zdroj: TASR

Už 23. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero vyhlásili v týchto dňoch jeho hlavní organizátori – Televízia Markíza a Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Súťaž si za roky svojej existencie získala medzi študentmi veľkú popularitu.

Vyhodnotenie v apríli 2017 bude spojené so seminármi o ´písanej´ žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

Súťažné kategórie

  • stredoškolské časopisy,
  • vysokoškolské časopisy,
  • novinárske príspevky stredoškolákov,
  • novinárske príspevky vysokoškolákov,
  • elektronické magazíny

Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 31. januára 2017.

V minulosti boli ocenení i Novozámčania

V minulosti boli úspešní v tejto súťaži aj zástupcovia Nových Zámkov. V roku 2015 získala Hlavnú cenu Literárneho fondu za druhé miesto Lucia Kollárová z Gymnázia M. R. Štefánika. V tom istom roku bodovali medzi stredoškolskými časopismi školské magazíny HOS (SOŠ hotelových služieb a obchodu – 2. miesto) a ŠUM (Gymnázium, Nové Zámky – 3. miesto).

Dva roky predtým, v roku 2013, sa tešila z Hlavnej ceny Literárneho fondu v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov Novozámčanka Daša Račková.

Podmienky účasti v súťaži

1. a 2. kategória

Súťažiaci musia zaslať aspoň dve čísla školských časopisov (každé v troch exemplároch), ktoré vyšli v kalendárnom roku 2016 a vychádzajú v slovenskom jazyku, alebo aspoň polovica textov je v slovenčine. V sprievodnom liste by malo byť uvedené meno šéfredaktora či zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.

3. a 4. kategória

Súťažiaci zašlú do súťaže minimálne dve, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v troch exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Nepublikované práce budú napísané na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.

5. kategória

Súťažiaci vyplnia on-line registračný formulár. Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú minimálne dvoch autorov (teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov). Za elektronické magazíny nie sú považované ani oficiálne stránky školy, PDF verzie tlačených časopisov či účty na sociálnych sieťach. Do súťaže sa môžu prihlásiť len magazíny, ktoré v kalendárnom roku 2016 zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či audio), vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie