Anton Hrachovský Samospráva

Prideľovanie mestských bytov v Zámkoch: Aké sú podmienky a nájomné?

Pre záujemcov o nájomné byty platia nové zásady. Rozhodli o nich novozámockí poslanci. Známa je aj výška nájomného.

Ilustračný obrázok k článku Prideľovanie mestských bytov v Zámkoch: Aké sú podmienky a nájomné?
Zdroj: TASR

Od 30. septembra 2019 platia v Nových Zámkoch nové zásady týkajúce sa prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Patria medzi ne nájomné byty, ktoré mesto vlastní v bytovkách postavených pred rokom 1990, byty v bytovkách postavených s podporou štátu na Andovskej ulici a nájomné byty postavené z úverov a z vlastných zdrojov mesta na Sídlisku Západ II.

Zásady sa pre nájomné byty postavené s podporou štátu a byty postavené z úverových a vlastných prostriedkov mierne líšia.

Zásady prideľovania nájomných bytov

Podľa nových zásad zostaví radnica zoznam žiadateľov. Ten sa robí zvlášť pre pre garsónky, jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty. S polročou aktualizáciou bude zoznam zverejnený na úradnej tabuli a na webe mesta.

Podľa vedúceho majetkovoprávneho odboru Gabriela Závodského eviduje radnica viac ako 200 žiadostí o pridelenie bytu.

Mesačný príjem žiadateľov (rodiny resp. osoby) nesmie byť nižší ako 1,5 násobok životného minima. Žiadatelia nesmú mať voči mestu alebo jeho organizáciám finančné záväzky po lehote splatnosti a tiež nemôžu byť vlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti. V prípade pridelenia bytu je potrebné zložiť zábezpeku vo výške dvojmesačného nájomného.

Pokiaľ ide o nájomné byty postavené s podporou štátu, žiadateľ a a osoby s ním bývajúce (ktorých príjmy sa posudzujú spoločne) musia poberať mesačný príjem najviac vo výške trojnásobku životného minima.

V prípade nájomných bytov postavených z úveru resp. vlastných prostriedkov je podmienka, aby žiadateľ poberal mesačný príjem vyšší ako 2,5 násobok životného minima.

Byty sa budú žiadateľom prisudzovať na základe verejného losovania. Ujme sa ho predseda päťčlennej komisie, ktorú určí mestské zastupiteľstvo.

Výnimka a žiadosti

Z celkového počtu voľných nájomných bytov môže primátor vyčleniť 10 % (minimálne 1 byt), pre potreby mesta resp. pre obyvateľov, ktorí sa dostanú do náročnej životnej situácie. Oznam o voľných bytoch spolu s podmienkami a lehotou na podanie žiadostí zverejní radnica na úradnej tabuli a na svojom webe.

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zoznam žiadateľov, ako aj správu bytov eviduje spoločnosť Bytkomfort s.r.o. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorú je možné doručiť poštou (aj elektronickou) alebo podať do podateľne správcu, môže podať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov. Žiadateľmi môžu byť aj manželia.

Mesto Nové Zámky zverejňuje na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle oznam o voľných bytoch spolu s podmienkami a lehotou na podanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu.

Výška nájomného

Nové zásady predstavujú aj výšku mesačného nájomného v bytoch postavených z úveru resp. vlastných prostriedkov mesta nasledovne:

  • trojizbový byt s výmerou 74,41 m2 – 285 eur/mesačne
  • dvojizbový byt s výmerou 55,52 m2 – 235 eur/mesačne
  • dvojizbový byt s výmerou 55,16 m2 – 234 eur/mesačne
  • jednoizbový byt s výmerou 38,80 m2 – 164 eur/mesačne

Kompletné znenie zásad pre prideľovanie nájomných bytov v Nových Zámkoch je možné nájsť na webe mesta.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie