Prečo nemôže prebiehať v Nových Zámkoch slušná predvolebná kampaň?

Blíži sa termín volieb do zastupiteľstiev miest a obcí na Slovensku. V každej obci, v každom meste na Slovensku sa s nádejou na ovplyvnenie vecí verejných zaregistrovalo niekoľko stoviek kandidátov, či už na poslancov mestského/obecného zastupiteľstva alebo primátorov/starostov miest a obcí.

Ilustračný obrázok k článku Prečo nemôže prebiehať v Nových Zámkoch slušná predvolebná kampaň?
Zdroj: Mészáros Peter

Inak tomu, samozrejme nie je ani v našom malebnom meste Nové Zámky. Občania budú mať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách možnosť dať hlas svojmu preferovanému kandidátovi/kan­didátom. Podobne som aj ja pristúpil k zaregistrovaniu svojej kandidatúry za poslanca nášho mestského zastupiteľstva.

Kandidujem v treťom volebnom obvode (SMER-SD), spolu s ďalšími spolukandidátmi. Keďže nie som ešte poslancom nášho mestského zastupiteľstva, zvolil som formu prezentovania svojej osoby ako kandidáta profilom na sociálnych sieťach a informovaním občanov o mojich cieľoch a víziách formou letákov do poštových schránok.

Dovoľte mi, milí čitatelia, aby som sa Vám v krátkosti predstavil. Mám 37 rokov, narodil som sa, a spolu so svojou rodinou bývame v Nových Zámkoch. Od roku 2015 pracujem ako riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb „VEK NÁDEJE“, Nové Zámky. Zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, má však vlastnú právnu subjektivitu.

V našom meste vychovávame aj svoje 2 detičky, ktoré navštevujú slovensko-maďarskú škôlku. Vzhľadom k tomu, že obaja s mojou manželkou Darinkou sme sa narodili v Nových Zámkoch, veľmi citlivo vnímame dianie v našom meste. Pretože osud nášho mesta nám nie je ľahostajný, chceme aby sa naše mesto naďalej rozvíjalo, a aby sme tu mohli zanechať dobrý základ pre vzdelávanie a rast našich detí.

Veľmi negatívne však vnímame napätie, ktoré sa umelo vyvoláva pred nadchádzajúcimi voľbami, najmä na sociálnych sieťach a ktorých jediným zámerom je poškodiť kandidátov a uviesť ich v najhoršom svetle. Pričom bežným nástrojom komunikácie sa stáva šírenie neoverených informácií, úplné dezinformovanie a podsúvanie názorov autorov týchto sociálnych profilov obyvateľom nášho mesta.

Na týchto sociálnych sieťach padá veľa urážlivých slov a je preto logické, že my kandidáti nemáme síl navyše venovať sa každému jednému takému negatívnemu podnetu a nebodaj osočovaniu. Som toho názoru, a aj ho zastávam, že v spoločnosti je potrebná pluralita názorov, a že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde má každý právo vyjadriť svoj názor. Koniec koncov, o to bojovali naši rodičia a starí rodičia v novembri 1989. My by sme preto mali nadviazať na ich snahu o slušný a demokratický vývoj našej spoločnosti.

Milí Novozámčania, je len na nás, komu dáme svoj hlas v nadchádzajúcich voľbách. Ako rodič Vás však prosím o to, aby ste si dobre všímali pozadie každého kandidáta, pretože za „maskou“ nezávislých kandidátov sa skrývajú mnohokrát kandidáti politických strán, ktorí sa takto chcú uchádzať o Váš hlas.

Nie je predsa možné, aby všetci nezávislí kandidáti, aj nezávisle zmýšľali. Aj títo kandidáti musia mať nejaké presvedčenie a aj politické, inak by nevstupovali do komunálnej politiky. A rovnako tak, by neprezentovali svoje názory na sociálnych sieťach a portáloch, ktoré sú určené pre „akože“ objektívne informovanie novozámockej verejnosti.

Neboli by totiž ich príspevky zaujaté a zámerne by nepodsúvali občanom iba svoje názory a prezentovali ich ako tie najlepšie. My všetci ostatní, ktorí vystupujeme na kandidátkach politických strán, v prvom rade hájime naše ciele, ktoré chceme dosiahnuť, ako poslanci v našom meste pre našich spoluobyvateľov. Každý rozumný a inteligentný človek si vie urobiť názor sám a nepotrebuje podsúvanie zavádzajúcich a pololživých informácií. Mojim cieľom je, samozrejme dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok a presvedčiť všetkých občanov, o tom, že komunálna politika sa dá viesť aj slušným dialógom a kompromisom. Pre naše mesto sa musíme spojiť všetci tí, ktorí cítime zodpovednosť za našu budúcnosť a budúcnosť našich detí alebo vnúčat.

Zdroj: Mészáros Peter

Mojimi prioritami v mestskom zastupiteľstve bude predovšetkým riešenie nasledovných oblastí:

• Plynulá doprava v meste, systematická, efektívna a spravodlivá parkovacia politika v meste a na sídliskách
• moderná otvorená samospráva, projekt digitálneho mesta
• Zabezpečenie dostatočných miest pre deti v jasliach a mestských škôlkach, podpora základného a stredného vzdelávania v našom meste, budovanie športovísk pre deti a mládež a budovanie oddychových zón pre rodiny s deťmi a pre seniorov
• Zachovanie kultúrneho dedičstva nášho mesta s dôrazom na jeho historický vývoj
• Bezpečné mesto, rozšírenie kamerového systému na oblasti, ktoré dosiaľ nie sú pokryté (okolie škôl, sídlisk, širšie centrum mesta)
• Ochrana životného prostredia, jednotná architektonická politika mesta s dôrazom na koncepčný a ucelený územný plán mesta

Tieto oblasti vnímame podľa môjho názoru viacerí občania mesta citlivo a to aj bez ohľadu na politickú príslušnosť. Ak dostanem milí Novozámčania od Vás mandát zastupovať Vás v našom mestskom zastupiteľstve verte mi, že urobím všetko preto, aby sa slušnosť v našom meste nevytratila, a aby naďalej boli prioritou naši občania! Určite budem konať tak, aby som sa Vám, všetkých občanom nášho mesta vedel počas celého obdobia výkonu poslaneckého mandátu pozrieť do očí. Prosím zúčastnite sa volieb, aby Váš hlas bol vypočutý. Pretože každý má právo vyjadriť svoj názor, a my občania ho vieme najlepšie vyjadriť vo voľbách.

Ing. Peter Mészáros,
Kandidát na poslanca MsZ Mesta Nové Zámky za volebný obvod číslo 3

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Mészáros Peter