Poznáme najlepších dobrovoľníkov z okolia: Hasiči súťažili v Šuranoch, FOTO

Kúsok od Nových Zámkov sa konala Súťaž v zručnosti mladých hasičov. Zúčastnili sa jej zástupcovia viacerých obcí nášho okresu.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Poznáme najlepších dobrovoľníkov z okolia: Hasiči súťažili v Šuranoch, FOTO
Foto: Branislav Jakab

Súťaže, ktorá sa premiérovo uskutočnila v Šuranoch, sa zúčastnilo 21 štvorčlenných družstiev zo Semerova, Ivanky pri Nitre, Rastislavíc, Jasovej, Trávnice, Palárikova, Šoporne, Veľkého Kýru a Šurian.

Hasičskú Súťaž zručnosti mladých hasičov otvoril predseda organizátora – Dobrovoľného hasičského zboru Šurany Marián Kečkéš a predseda územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Zámky Tomáš Slivoň. Súťaže sa zúčastnila aj veliteľka okresu Angelika Javorková a primátor Šurian Marek Oremus.

V Šuranoch štyri kategórie

Súťažilo sa v troch disciplínach – zapájanie hadíc, prúdnic a viazanie uzlov. Na plnenie disciplín dohliadali komisári s časomeračom. Ak pretekajúci disciplínu nesplnil alebo úplne nedokončil, družstvu bolo pripočítaných 5 sekúnd za každú disciplínu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – mladšie dievčatá a chlapci (8–12 rokov) a staršie dievčatá a chlapci (12–16 rokov). Súťažné družstvá mali prejsť dráhu za čo najkratší čas, pričom každé malo dva pokusy.

Zahanbiť sa nedali ani dospelí, po dosúťažení posledného družstva mládeže vytvorili jedno družstvo a absolvovali dráhu. Darilo sa im celkom dobre, dráhu dokončili za čas 20:02s.

Ocenené každé družstvo

V každej z kategórií sa z výhry tešili zástupcovia inej obce, no najväčšiu dominanciu preukázali staršie dievčatá zo Semerova, ktoré obsadili všetky tri miesta na stupni víťazov. Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste získali diplom, pohár, medaile a dary, ktoré odovzdával predseda DHZ Šurany, veliteľka okresu, predseda ÚO DPO Nové Zámky a člen DHZ.

Mladšie dievčatá

 • 1.miesto – Palárikovo
 • 2.miesto – Trávnica

Staršie dievčatá

 • 1.miesto – Semerovo 2
 • 2.miesto – Semerovo 3
 • 3.miesto – Semerovo 1

Mladší chlapci

 • 1.miesto – Trávnica 2
 • 2.miesto – Šurany
 • 3.miesto – Rastislavice

Starší chlapci

 • 1.miesto – Rastislavice
 • 2.miesto – Palárikovo 1
 • 3.miesto – Šurany
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame