Poslanci prerokujú nový návrh: Bude o smerovaní Zámkov rozhodovať aj občan?

Jeden z poslancov pripravil návrh nových pravidiel pre zhromažďovanie sa Novozámčanov. Týka sa diskusie a hlasovania občanov o verejných veciach.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Poslanci prerokujú nový návrh: Bude o smerovaní Zámkov rozhodovať aj občan?
Foto: Anton Hrachovský

O necelé dva týždne sa v Nových Zámkoch opäť stretnú poslanci na mestskom zastupiteľstve a rokovať by mali aj o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o ´podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Nové Zámky prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta´. Návrh predložil mestský poslanec Richard Schwarz.

Verejné zhromaždenia

„Účelom tohto nariadenia je posilnenie účasti občianskej verejnosti na rozhodovaní o veciach samosprávnych týkajúcich sa Mesta Nové Zámky, a to formou prerokovania základných záležitostí týkajúcich samosprávy mesta prostredníctvom inštitútu zhromaždenia obyvateľov mesta,“ znie úvod navrhovaného VZN.

Cieľom má byť zvýšenie angažovanosti a zainteresovanosti občanov pri prerokovávaní verejných vecí, ktoré sa ich týkajú.

Mestské zastupiteľstvo alebo primátor budú podľa návrhu musieť zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta za nasledovných podmienok:

  • je v tejto veci predložená petícia aspoň 500 obyvateľov mesta a vec sa týka územnej samosprávy alebo
  • mesto sa rozdeľuje alebo zlučuje s inými obcami, či mestami (schvaľuje sa nový územný plán mesta alebo jeho čiastková zmena, prípadne sa mení názov mesta alebo mestskej časti či symbol mesta).

Poslanci, primátor a hlasovací systém

Mestské zastupiteľstvo bude môcť zvolať takéto zhromaždenie aj bez splnenia podmienok, postačí, ak sa na tom zhodne nadpolovičná väčšina z nich. Primátor môže zvolať zhromaždenie tiež bez splnenia podmienok, na základe vlastného rozhodnutia.

Podľa návrhu by mal byť pre každé zhromaždenie vytvorený hlasovací systém. Hlasovať v ňom môžu všetci právne spôsobilí občania nad 18 rokov, ktorí sa doň zaregistrovali najneskôr 20 minút po začiatku zhromaždenia. Zúčastňovať sa na zhromaždeniach a vyjadrovať na nich svoj názor budú podľa návrhu môcť všetci obyvatelia mesta. Vyhotovovať sa bude zápisnica, ktorá bude mať vypovedaciu hodnotu a odporúčací charakter, nebude však právne záväzná.

Aktualizácia:
Predpokladali sme, že by tento návrh mohlo Mestské zastupiteľstvo prerokovať na svojom najbližšom zasadnutí 25. apríla 2018. Nakoniec sa tento návrh v programe zasadnutia neobjavil.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame