Plánovaný bikesharing v Nových Zámkoch: Cyklostojany majú byť na nových miestach

V našom meste by mali vzniknúť požičovne týchto obľúbených dopravných prostriedkov. Plánované lokality pre cyklostojany sú však nevyhovujúce.

Anton Hrachovský

Mesto Nové Zámky sa už pred časom prihlásilo do projektu pod názvom ´Bikesharing – vybudovanie siete cyklopožičovní´. Celá aktivita je zahrnutá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko.

Zdieľanie bicyklov v Zámkoch

Novozámocká radnica sa zapojila do projektu názvom ´KOMBI´ formou dlhodobého prenájmu mestských pozemkov nájomcovi EZUS Pons Danubii na zriadenie dvoch cyklopožičovní. Pôvodne navrhnuté lokality, v ktorých mali byť cyklostojany umiestnené, sa ukázali ako nevyhovujúce.

Navrhované alternatívne umiestnenie cyklostojanov je na uliciach M. Flengera a Ľ. Štúra.

Pôvodne boli na tieto účel vybrané lokality pred budovou MsÚ a pred budovou bývalej elektrotechnickej školy pred železničnou stanicou.

Navrhnutá cena nájomného je vo výške 1 euro ročne na obdobie 15 rokov s podmienkou, že nájomca bude uhrádzať všetky náklady spojené so zriadením a prevádzkou cyklopožičovní.

Projekt „KOMBI“ bol schválený vo výške 981-tisíc eur a je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Vo fotogalérii – Bikesharing funguje už vo viacerých mestách na Slovensku, aj v Nitre.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk