Anton Hrachovský Práca

Opäť je tu šanca pracovať pre mesto: Zámocká radnica chce obsadiť túto pozíciu

Mestský úrad v Nových Zámkoch už vyhlásil výberové konanie. Aké požiadavky musí uchádzač spĺňať?

Ilustračný obrázok k článku Opäť je tu šanca pracovať pre mesto: Zámocká radnica chce obsadiť túto pozíciu
Foto: Anton Hrachovský

Ak chcete vymeniť svoju aktuálnu prácu za nový post, je tu príležitosť. Novozámocká radnica vypísala výberové konanie na obsadenie pozície terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. júna 2017 o 10:00 v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu na 1. poschodí, číslo dverí 105.

Kvalifikačným predpokladom na túto pozíciu je ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júl 2017.

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova a osoby ohrozené sociálnym vylúčením v katastrálnom území Mesta Nové Zámky a kancelária TSP/TP v priestoroch Mestského úradu Nové Zámky.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • životopis uchádzača,
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

„Prihlášku o prijatie do zamestnania je potrebné osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Nové Zámky,“ informuje radnica. Urobiť tak treba najneskôr do 5. júna 2017 do 12:00.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie