Odpad nepatrí mimo kontajnerov: V Zámkoch za to hrozí slušná pokuta

Za vyhodenie odpadu mimo kontajneru môže dostať občan mastnú pokutu. Odpadu sa však možno zbaviť aj legálne a pritom zadarmo.

Anton Hrachovský

Neporiadok a rozhádzané smeti na kontajneroviskách v uliciach Nových Zámkov nie sú žiadnou novinkou. Na situácii sa nezmenilo nič ani po inštalácii nových betónových krytov na kontajnery. Nie raz je možné vidieť vedľa nich len tak pohodené kusy nábytku či stavebný odpad.

„Odpad, ktorý sa nenachádza v nádobách na to určených, respektíve na mieste na to určenom, sa považuje za nezákonne umiestnený,“ upozorňuje radnica v mestských novinách Castrum Novum.

Za odpad vyhodený mimo kontajnera je možné udeliť pokutu až do výšky 1500 eur.

„Mestská polícia rieši prípady, keď páchateľa prichytí pri čine a ukladá pokuty za priestupky proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo. Vo väčšine prípadov sa však páchateľa nepodarí zistiť a potom musí mesto na vlastné náklady odpad odniesť a miesto dočistiť. Na to sa teda v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania,“ informuje mestský úrad.

Odpadu sa možno zbaviť legálne a zadarmo

Novozámčania môžu odpad vynášať okrem klasických 1100-litrových kontajnerov na sídliskách aj do zberného dvora na ulici G. Bethlena (bývalá kotolňa) a tiež na prekladaciu stanicu odpadov na Považskej ulici 40.

  • V zbernom dvore na G. Bethlena sa možno zadarmo zbaviť papiera, skla, textilu, žiariviek, farieb, lepidla, batérií, akumulátorov, vyradených elektrických a elektronických zariadení, plastov či kovov.
  • Na prekladaciu stanicu odpadov na Považskej ulici možno počas celého roka odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad a to zadarmo až do 250 kg na osobu a rok.

Vo fotogalérii – obyvatelia často vyhadzujú nadrozmerný odpad pri smetiaky v uliciach Nových Zámkov.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk