Obyvateľov nášho mesta stále ubúda: Novozámčania, viete, koľko nás vlastne je?

Viete, koľko majú vlastne Nové Zámky obyvateľov, koľko v nich žije mužov, koľko žien a koľko detí? Pozreli sme sa na tento údaj bližšie.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Obyvateľov nášho mesta stále ubúda: Novozámčania, viete, koľko nás vlastne je?
Foto: Anton Hrachovský

Ľudia sa rodia, umierajú, niektorí sa z Nových Zámkov odsťahovali, iní zase prisťahovali. Počet obyvateľov nášho mesta za posledné roky klesol. Viete, koľko nás vlastne je?

Koľko je Novozámčanov?

Ako uviedla Ingrid Nagyová, pracovníčka evidencie obyvateľov na Mestskom úrade, podľa posledných známych údajov (k 8. marcu 2018) majú Nové Zámky 38 531 obyvateľov, z toho 20 267 žien a 18 264 mužov.

„Veková štruktúra obyvateľstva je známa z marca 2018. Najväčšiu zložku – až 65,2% obyvateľstva tvoria osoby v strednom veku, t.j. od 18 do 62 rokov (25 141 obyva­teľov). Deti a mladiství do 18 rokov tvoria 13,2 % (5 095 obyvateľov) a seniorov t.j. 62-ročných a starších je 21,5% (8 295 obyvateľov)“ prezradila ďalšie štatistické zaujímavosti Ingrid Nagyová.

V prípade Nových Zámkov ide o dlhodobý úbytok obyvateľstva. Kým v roku 2016 malo trvalý pobyt v našom meste síce 38 486 ľudí, v roku 2015 to bolo 39 130 obyvateľov a v roku 2014 to bolo 39 374 ľudí. Pritom ešte v roku 2001 evidovali Nové Zámky až 42 262 obyvateľov.

Migrácia Novozámčanov

Mesto sa počas dňa zvykne značne vyprázdniť. Množstvo obyvateľov totiž cestuje za štúdiom a prácou. Samozrejme, sú aj takí, ktorí Nové Zámky opustia nadobro, ale aj takí, ktorí si za nový domov zvolili práve naše mesto. Ako vidieť, počet odsťahovaných obyvateľov prevyšuje druhú skupinu každým rokom. Pozrite sa, aký je pohyb obyvateľstva za posledné štyri roky.

Migrácia Novozámčanov prisťahovaní odsťahovaní
rok 2017 430 739
rok 2016 494 704
rok 2015 438 613
rok 2014 393 690

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame