Novozámockí psíčkari budú mať radosť: Na Juhu pribudne výbeh pre ich miláčikov

Pribudnú aj cvičné prekážky pre chlpáčov. Ide o spoločnú iniciatívu občanov a mesta.

Anton Hrachovský

Na časti pozemku za Ajaxom na sídlisku Juh v Nových Zámkoch pribudne v najbližších týždňoch výbeh pre štvornohých miláčikov -Psí park Juh. Mesto už danú oblasť vytýčilo a osadilo plot. Ide o vytvorenie areálu pre voľnočasové aktivity psov a ich majiteľov. Zároveň je jednou zo spoločných iniciatív mesta a občanov v zmysle projektu ´Aj pes je Novozámčan´.

Psí park Juh

Realizáciou tohto zámeru bolo podľa novozámockej radnice poskytnúť priestor pre aktívne venčenie psov. „Aktívnym venčením psov sa rozumie prekonávanie rôznych prekážok. Za účelom využívania priestoru navrhovaným spôsobom sa k vytvoreniu areálu Psieho parku Juh pristúpilo spôsobom odčlenenia istej časti jestvujúcej trávnatej plochy o výmere necelých 10 árov,“ vysvetlila Petronela Bernáth, hovorkyňa mesta.

Otvorenie vo februári

Ohraničený areál bude vymedzený plotom, vstup do areálu bude riešený cez dve brány. Na úvod mesto počíta so štyrmi prekážkami pre psov, okrem toho budú v rámci parku umiestnené aj lavičky, smetné koše a informačná tabuľa pre zverejnenie prevádzkového poriadku užívateľov. Vyhotovenie oplotenia vyšlo mesto na 4-tisíc eur.

Cieľom je podľa mesta vytvoriť podmienky pre voľný pohyb psov v oplotenom priestore a tým zabezpečiť bezpečný pohyb aj ostatným občanom na trávnatej ploche mimo oplotenia. Otvorenie parku je naplánované v priebehu mesiaca február.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame