Aktualizované Viktória Botošová Od Vás

Novozámčania toho už majú dosť: Primátorovi napísali otvorený list, radnica takto reaguje!

Jedným z mnohých problémov ktoré trápia obyvateľov mesta Nové Zámky je devastácia prostredia sídlisk, ulíc a celkovo prostredia mesta spojená s neregulovaným parkovaním. Pozrite sa, ako sa to rozhodli riešiť niektorí občania a čítajte reakciu radnice.

Ilustračný obrázok k článku Novozámčania toho už majú dosť: Primátorovi napísali otvorený list, radnica takto reaguje!
Foto: Viktória Botošová

Skupina občanov, sklamaná nečinnosťou nášho mesta a znechutená prostredím, v ktorom sa pohybuje napísala text Otvoreného listu, ktorým sa obrátili aj na našu redakciu. List je adresovaný primátorovi mesta Nové Zámky. List, pod ktorý sa podpísalo 73 obyvateľov, bol tento týždeň podaný na Mestský úrad Nové Zámky a kópia bola odovzdaná aj zástupcom Mestskej polície Nové Zámky.

Otvorený list pre primátora mesta Nové Zámky

Čítajte, čo všetko trápi v ľudí v Otvorenom liste pre primátora mesta Nové Zámky.

„My občania, sme sa po dlhšom zvažovaní, rozhodli napísať Vám otvorený list, v ktorom chceme upozorniť na neakceptovateľnú situácia týkajúcu sa parkovania v našom meste. V priebehu posledných rokov sa naše mesto zásadne zmenilo – bohužiaľ k horšiemu. Na parkoviská sa zmenili chodníky, križovatky, vstupy na prechody pre chodcov a aj zanedbané trávniky na našich sídliskách. Pre ľudí ktorí vnímajú prostredie v ktorom žijú, vážia si ho, chcú sa oň starať a zvyšovať jeho kvalitu (a za takých sa obyvatelia mesta NZ podpisujúci sa pod tento list považujú), sa stáva život a pohyb po našom meste zdrojom hnevu, stresu a smútku nad úpadkom tohto mesta,“ píše sa v liste.

Arogantné parkovanie a poškodzovanie priestranstva

Podľa podpísaných obyvateľov, sa problém s arogantným parkovaním poškodzujúcim verejné priestranstvá mesta, prehlbuje aj nečinnosť Mestskej polície. Predchádzajúce vedenie mesta sa, podľa ich slov v tejto veci nedokázalo (a možno ani nemalo záujem) prejaviť ako inštitúcia, ktorá má záujem konať, nachádzať a ponúkať riešenia či inšpiratívne námety. „Nečinnosťou Mestskej polície, vďaka ignorantstvu zo strany vedenia mesta Nové Zámky, sa stalo „normálnym“ parkovanie áut na chodníku, trávniku, či parkovanie priamo na prechode pre chodcov v križovatke,“ píšu znechutení občania.

Ako ďalej píšu, tento stav vyhovuje arogantným jedincom, ktorí sú ľahostajní k svojmu okoliu, no poburuje občanov, ktorí chcú svoje mesto zveľadiť a spraviť z neho miesto, kde je dobré žiť. Anarchia v parkovaní podľa nich neničí len životné prostredie, ktoré síce mnohí nevnímajú, no má priamy dopad aj na ceny bytov.

Občania žiadajú v liste nasledovné:

  1. Aby Mestská polícia začala konať svoju prácu aj na sídliskách (nielen v centre mesta). Aby sa auto poškodzujúce svojím parkovaním životné prostredie, stalo výnimkou a nie pravidlom, ako je to dnes.
  2. Žiadame, aby mesto prišlo s návrhom koncepcie parkovania na sídliskách, kde by bolo odborne a komplexne vyhodnotené celkové dopravné riešenie (napríklad úprava ulíc na sídliskách na jednosmerné a tým poskytujúce viac parkovacích miest)
  3. Žiadame prehodnotiť využívanie parkovísk patriacich k veľkým obchodým centrám na sídliskách (TERNO/Jednota pre okolité ulice, LIDL/City box pre ulicu G.Bethlena a Bitúnkovú, LinPark pre ulicu G. Bethlena a okolie) a pozemku bývalých kasární pri Centre voľného času (pre obyvateľov a návštevníkov tejto lokality) a dosiahnuť možnosť ich využívania na parkovanie (v určitom čase a režime) aj pre obyvateľov okolitých blokov domov. Nie je predsa akceptovateľné, aby ulica – chodník – trávnik boli plné áut a o pár desiatok metrov je veľká parkovacia plocha využívaná len z časti. Veríme, že pri vhodnom spôsobe komunikácie, by sa riešenie v spolupráci s majiteľmi týchto parkovísk určite podarilo nájsť.
  4. Ak už prichádza k prenájmu parkovacích miest na sídliskách, žiadame to robiť systémovo. Navrhujeme riešiť parkovanie systémovo tak, aby bol problém riešený z hľadiska celej komunity a nielen pár jednotlivcov – ako je to v prípade súčasného nekoncepčného a nesystémového prenájmu parkovacích miest.
  5. Pokiaľ bude prenájom parkovacích miest pokračovať, navrhujeme prehľadné hospodárenie s týmito prostriedkami a ich investovanie do opatrení riešiacich dopravnú a zvlášť parkovaciu situáciu na území mesta
  6. Nesúhlasíme, aby každé „voľné“ miesto na sídlisku sa rýchlo a bez rozmýšľania premenilo na pár parkovacích miest (pomôže to pár jednotlivcom ale systém sa nevylepší).

„Vážený primátor mesta Nové Zámky, veríme, že pri dostatočnej snahe je možné nájsť nápady, pomocou ktorých sa podarí tu popisovaný problém s parkovaním vyriešiť. Veríme, že chodníky a prechody pre chodcom sa znovu stanú miestom, kde sa bude možné s deťmi prechádzať bez strachu o ich život a zdravie. Veríme, že pri pohľade z okna našich bytov uvidíme udržiavané trávniky s vysadenými stromami a kríkmi namiesto rozbahnených a autami rozjazdených plôch vzbudzujúcich smútok a hnev,“ dodáva sa v liste.

Reakcia mesta Nové Zámky

S listom od občanov sme sa obrátili na mesto. V tejto veci nás informovala hovorkyňa mesta Nové Zámky, Petronela Bernáth.

Mesto Nové Zámky pripravuje podľa slov hovorkyne, riešenie kontajnerových státí v KBV. V rámci tohto riešenia by sa mali uvoľniť jednak už reálne parkovacie plochy, nakoľko na už existujúcich sú umiestnené kontajnery na komunálny odpad, resp. sa uvoľnia priestory na prípadné vybudovanie parkovacích plôch. Súčasne by sa riešila aj statická doprava v meste. „Tam, kde je priestor na budovanie parkovísk, nie je problém. Problém je napr. na najosídlenejšom sídlisku JUH, kde je dôležité rozhodovať o statickej doprave s tým, aby boli vyvážene uspokojené potreby na parkovanie, a zároveň zachovaná zeleň, detské ihriská, aby sa riešili potreby občanov, ktorí majú deti, ktoré sa potrebujú poprechádzať po zeleni, resp. sa zahrať na detskom ihrisku,“ vysvetľuje.

Ako uvádza, poslanci od roku 2011 požadujú parkovaciu politiku, nie je problém ju spracovať, čo je vlastne len všeobecný materiál, ktorý rieši parkovanie len rámcovo a neberie v úvahu ostatné aspekty bývania v danej lokalite. „Ak chceme riešiť potreby občanov reálne a vyvážene, musíme k problému pristupovať komplexne a nie per partes a riešiť len dielčiu potrebu a následne zistíme, že na riešenie ostatných potrieb nezostáva priestor,“ uvádza Petronela Bernáth. Ako dodáva, pri projektovaní sídlisk pred 20 rokmi sa nepredpokladal taký vysoký počet automobilov aký je v súčasnosti.

Ako informuje hovorkyňa mesta, v otázke vyznačených parkovacích miest, či sa vyznačia resp. nevyznačia parkovacie miesta neznamená, že budú voľné a v každom okamihu dostupné, ale sú zdrojom na riešenie parkovania aj pre ostatných, ktorí nemajú vyhradené parkovacie plochy.

„Mesto uvažuje s rôznymi alternatívami riešenia, ako sú napríklad aj parkovací dom, rezidenčné karty na parkovanie, budovanie parkovacích plôch s využitím prieluk a inak nevyužiteľných priestorov a pod. Aj keď je otázka parkovania jednou z priorít v tomto volebnom období, skĺbenie všetkých požiadaviek a príprava realizovateľného projektu je zložitý proces,“ dodáva na záver.

Prečítajte si aj reakciu Mestskej polície Nové Zámky

Kópia otvoreného listu primátorovi, bola podľa slov podpísaných občanov, odovzdaná aj zástupcom Mestskej polície Nové Zámky. Preto sa redakcia Nové Zámky 24, obrátili kvôli vyjadreniu aj na nich. Na otvorený list obyvateľov reaguje aj mestská polícia!

To, že problémy s parkovaním trápia Novozámčanov dlhodobo dokazujú aj naše dávnejšie články – Nové parkovisko v Zámkoch OBRAZOM: Pustili sa do seba psíčkari a majitelia áut a Novozámčanom dochádza trpezlivosť: Staré vraky plnia ulice, čo na to radnica?

Foto: ilustračné
Galéria obrázkov: Archív čitateľa

Novozámčania toho už majú dosť: Zábery verejného priestranstva v plnej kráse
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie