Nové Zámky chcú byť členom Smart Cities klubu: Poslanci už schválili vstup

Nová éra - tzv. Smart City by mala prísť aj do Nových Zámkov. Poslanci schálili vstup do združenia na šírenie poznatkov medzi mestami.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Nové Zámky chcú byť členom Smart Cities klubu: Poslanci už schválili vstup
Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Novozámocká radnica prednedávnom prejavila záujem stať sa členom Smart Cities klubu. Ide o občianske združenie, ktoré je platformou na zdieľanie skúseností. Cieľom je orientácia na mestské inovácie. Vstup do združenia schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na jeho októbrovom zasadnutí.

Inovácie a zdieľanie skúseností

Občianske združenie fungovalo od svojho vzniku v roku 2009 pod názvom ´Naše Dvory 2015´. Svojimi aktivitami združovalo významných architektov, urbanistov, sociológov, lekárov, ekonómov, publicistov a ďalších odborníkov, ktorí majú čo povedať k rozvoju životného prostredia s cieľom prispieť svojimi aktivitami k rozvoju regiónov a mikroregiónov.

Od marca 2017 prišlo k novému vyprofilovaniu aktivít tohto združenia, ktoré zmenilo aj názov na Smart Cities klub. Členský príspevok je 1500 eur ročne.

Hlavné ciele projektu

Cieľov projektu je viacero, novozámocká radnica uvádza nasledovné:

  • meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a zvyšovať kvalitu života ľudí v mestách,
  • vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart cities vo vybraných tematických oblastiach,
  • pilotné mestá šíria a zdieľajú poznatky,
  • získanie podpory pre pilotné mestá,
  • príprava na možnosti získavania externých zdrojov,
  • ´Value for money´ – najlacnejšie vs. najefektívnejšie,
  • príprava podkladov pre budúce programové obdobie – dôraz na finančne návratné projekty.

Cieľom je pripraviť pilotné smart projekty a hľadať na ne financovanie tak, aby mohli slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie mestá v rámci SR, prípadne zahraničia.

Dôsledky pilotných Smart Cities schém

Dôsledkov môže byť viacero. Medzi inými by to mohlo byť zvýšenie lokálnej a regionálnej zamestnanosti, zapojenie MSP do komunálnych programov, rozvoj mestského obyvateľstva, oživenie mestských centier, nová forma komunikácie s obyvateľmi mesta, využívanie obnoviteľných foriem a zdrojov energií, dôraz na lokálne potraviny a potravinovú sebestačnosť či efektívna doprava.

Mestá – členovia tohto ´klubu´ by mali spolupracovať aj s ministerstvami SR – hospodárstva a financií, Združením miest a obcí Slovenska, Združením stavebných podnikateľov a ďalšími odborníkmi v oblasti architektúry, financií, dopravy, samosprávy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk