Nové garáže sa stavajú: Zámocká radnica ich už ponúka na predaj, aká je cena?

Už dlhšie avizovaný projekt nových garáží na jednom zo sídlisk sa prehupol do ďalšej fázy. Ak si chcete kúpiť garáž, zvážte ponuku mesta.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Nové garáže sa stavajú: Zámocká radnica ich už ponúka na predaj, aká je cena?
Zdroj: Mesto Nové Zámky

Mesto Nové Zámky ponúka na predaj 60 novostavieb garáži v lokalite ulíc Hradná – Vansovej – Jazdecká. Urobí tak formou vysúťaženia poradia podľa výšky ponúknutej kúpnej ceny. V uvedenej lokalite pribudlo pred časom aj parkovisko.

V Zámkoch 60 nových garáží

Informáciu priniesla radnica prostredníctvom svojej webovej stránke. Po vysúťažení poradia (18. decembra) uzavrie radnica s kupujúcim kúpnu zmluvu na garáž a nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou za nájomné vo výške 1 euro/m2/rok. Novostavby garáží sú umiestnené na Hradnej ulici v blízkosti základnej školy a celý areál má byť chránený plechovým oplotením do výšky 1,80 metra. Chodcov a zeleň má pred prejazdom áut z parkoviska chrániť 39 nárazníkov a oceľové zábradlie.

Žiadosti o kúpu garáže

Po kolaudácii garáží budú tie časti uvedených pozemkov rozdelené tak, aby sa každá garáž nachádzala na samostatnom pozemku. Kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Minimálna navrhovaná cena nehnuteľnosti je 8-tisíc eur, pričom zábezpeka činí 800 eur. Záujemcovia môžu odovzdávať svoje návrhy do 15. decembra 2017, do 12:00. Bližšie informácie získajú na Mestskom úrade v Nových Zámkoch.

Na foto nižšie: Miesto, kde vyrastie 60 nových garáží.

Foto: Anton Hrachovský
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame