Najlepší mladí športovci Nových Zámkov za rok 2017: Máte svojho kandidáta?

Návrhy na kandidátov možno posielať na Mestský úrad. Veď športovcov, ktorí reprezentovali naše mesto i za hranicami Slovenska je požehnane.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Najlepší mladí športovci Nových Zámkov za rok 2017: Máte svojho kandidáta?
Foto: Anton Hrachovský

Už tradične, ako každý rok, si mesto Nové Zámky uctí svojich najlepších športovcov. Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry spolu s Komisiou školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva už pripravujú návrh kandidátov na vyhodnotenie tých najúspešnejších spomedzi športovcov novozámockých škôl, ktorý úspešne reprezentovali farby mesta.

Najlepší športovci Nových Zámkov

Ocenenia sa budú udeľovať v 3 kategóriách:

  • Jednotlivci – športovci
  • Športové kolektívy
  • Zaslúžilí športovci, tréneri a funkcionári

Kritériom pri hodnotení jednotlivcov a kolektívov budú dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Slovenska, medzinárodných podujatiach a účasť na Olympijských hrách.

Návrhy možno predložiť do 15. marca 2018 do podateľne Mestského úradu Nové Zámky na Hlavnom námestí. K návrhu musí byť doložená fotokópia dokladu o umiestnení resp. diplom. Návrhy musia byť vyplnené na príslušných tlačivách, jednotlivo. Tlačivá obyvatelia nájdu na webovej stránke mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame