Na zámockom cintoríne pribudli nové služby: Koľko budú musieť ľudia zaplatiť?

Novozámockí poslanci odsúhlasili nové služby, ktoré bude mesto na mieste večného odpočinku ponúkať. Takéto sú aktuálne poplatky na cintoríne.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Na zámockom cintoríne pribudli nové služby: Koľko budú musieť ľudia zaplatiť?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Nové služby pohrebiska v Zámkoch

Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku mesta Nové Zámky sa rozrástol o rozptyl a vsyp popola, prepožičanie miesta za účelom výstavby kolumbária (časť cintorína s výklenkami na ukladanie popolníc) a prenájom pietneho miesta v Cintoríne sv. Jozefa za účelom uskutočnenia pietneho obradu. Rozhodli o tom poslanci prijatím upraveného všeobecno-záväzného nariadenia.

„Vyvstala spoločenská potreba doplniť služby poskytované na pohrebisku mesta Nové Zámky ako aj cenník týchto služieb,“ uviedla na ostatnom mestskom zastupiteľstve Monika Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych služieb.

Poslanci schválili uvedený návrh VZN s nasledovnými novými službami a cenami:

 • prepožičanie miesta za účelom výstavby kolumbária s max. rozmermi 3,80×3,80 m na 25 rokov – 1000 eur
 • rozptyl a vsyp popola na mieste určenom – 0 eur
 • prenájom pietneho miesta za účelom obradu – 20 eur

Cenník služieb

Služby poskytované na pohrebisku ocenilo mesto Nové Zámky nasledovne:

 • prepožičanie miesta na hrob (jednohrob) na 10 rokov – 10 eur
 • prepožičanie miesta pod hrobku na 25 rokov – 500 eur
 • prepožičanie miesta za účelom výstavby kolumbária s max. rozmermi 3,80×3,80 m na 25 rokov – 1000 eur
 • obnovenie užívania hrobky na ďalších 10 rokov – 85 eur
 • urnové miesto na 10 rokov – do steny – 10 eur
 • urnové miesto na 10 rokov – do zeme – 27 eur
 • detské hroby bezodplatne na prvých 10 rokov prenájmu
 • detský hrob po 10 rokov prenájmu na ďalších 10 rokov – 5 eur
 • prenájom obradnej siene na akt pohrebu – 35 eur
 • prenájom pietneho miesta za účelom obradu – 20 eur
 • prenájom chladiacich zariadení do 48 hodín – 10 eur
 • prenájom chl. zariadení nad 48 hodín za každý začatý deň – 2 eurá
 • poplatok za vodu na 10 rokov 7 – eur
 • predčasný nájom hrobového miesta na 10 rokov – 30 eur
 • poplatok za vstup nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavebnú úpravu hrobov a hrobiek (jednorazový 5 eur, mesačný 100 eur)
 • betónovanie obvodových chodníkov na dvojhrob – 200 eur
 • betonárske a tesárske práce – 4,60 eur/hod. + použitý materiál
 • rozptyl a vsyp popola na mieste určenom – 0 eur

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame