Na úradníkov v zámockom okrese čakajú školenia: Vzdelávať sa budú v maďarčine

Koncom mája sa začne kompetenčné vzdelávanie zamestnancov okresných úradov v jazyku národnostnej menšiny. Zúčastniť by sa ho mali aj úradníci z Nových Zámkov.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Na úradníkov v zámockom okrese čakajú školenia: Vzdelávať sa budú v maďarčine
Foto: Anton Hrachovský

Počas približne mesiac trvajúceho školenia budú úradníci rozvíjať svoje bilingválne schopnosti v komunikácii a rétorike, úradnej korešpondencii, budú sa venovať pravopisu i metodike prekladu. Jazykové zručnosti v maďarskom jazyku by si tak malo celkovo zlepšiť 59 zamestnancov okresných úradov, medzi nimi aj tí v Nových Zámkoch.

Vzdelávanie pre úradníkov

Ako prví absolvujú kompetenčné vzdelávanie v maďarskom jazyku zamestnanci okresných úradov Šaľa, Galanta, Senec, Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda.

V septembri čaká na pracovníkov OÚ z Rimavskej Soboty a Rožňavy. „Je to súčasť programu Rozvoj maďarsko-slovenskej a rusínsko-slovenskej bilingválnej kompetencie z administratívnych žánrov,“ informoval splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Na jeseň by sa malo k vzdelávaniu pripojiť aj osem úradníkov, ktorí v priestoroch Okresného úradu v Medzilaborciach absolvujú kompetenčné vzdelávanie v rusínskom jazyku.

Bukovszky pripomenul, že i napriek zlepšujúcej sa aplikácii jazykových práv v oblasti používania menšinových jazykov ostáva v oblasti úradnej komunikácie okrem rozdielnej odbornej terminológie a chýbajúcich dvojjazyčných formulárov naďalej problémom aj nedostatočný počet jazykovo vybavených úradníkov.

Jazykové vzdelávania by preto mali byť jedným z riešení ako prekonať bariéry. "Efektívna a otvorená verejná správa musí slúžiť každému občanovi a jazyková bariéra nesmie byť prekážkou. Verím, že v blízkej budúcnosti sa takáto forma vzdelávania štátnych zamestnancov naštartuje aj v ostatných rezortoch” zdôraznil Bukovszky.

Možnosť kompetenčného vzdelávania štátnych zamestnancov v menšinových jazykoch zapracovali v roku 2019 do vládnej vyhlášky. O optimálnych mechanizmoch vzdelávania viedol splnomocnenec viacstranné rokovania s Ministerstvom vnútra (MV) SR, Fakultou stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR