Anton Hrachovský Samospráva

Mesto chce spustiť tri sociálne služby: Časť poslancov má výhrady, občania spísali petíciu

Radnica v Nových Zámkoch chce spustiť ďalšie sociálne služby. Proti lokalite, ktorú zvolila, sa ohradila časť poslancov i obyvateľov.

Ilustračný obrázok k článku Mesto chce spustiť tri sociálne služby: Časť poslancov má výhrady, občania spísali petíciu
5
Galéria

Mesto Nové Zámky poskytuje v rámci sociálnych služieb opatrovateľskú službu, prevádzkuje denné centrum seniorov, jedáleň, vykonáva donášku stravy a prevádzkuje nocľaháreň pre bezdomovcov.

Je možné, že v blízkej dobe pribudnú do tohto portfólia ďalšie služby. Radnica sa totiž chystá predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok kvôli projektu „Sociálne Zámky“. Žiadosť odhlasovali poslanci na marcovom mestskom zastupiteľstve. Mesto musí projekt podať do konca apríla 2019. Ak zámer dostane definitívne „zelenú“, mal by sa realizovať v roku 2020.

Sociálne Zámky

Ide o vybudovanie dvoch stredísk – strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra na Bratislavskej ceste a Domova na pol ceste pre mladých dospelých po ukončení pobytu v detskom domove na Cyrilometodskej u­lici.

Jednou z podmienok získania príspevku je lokalizovať tieto centrá v blízkosti výskytu cieľovej skupiny, t.j. v blízkosti železničnej stanice alebo centra mesta.

Celkový rozpočet projektu sa pohybuje vo výške 865-tisíc eur. Financovanie by malo byť zabezpečené z troch zdrojov. Eurofondy by mali pokryť 85 % nákladov, štát by mal prispieť 10 % a spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške 5 % (43 268 eur). Výška nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu by mala byť zhruba 822-tisíc eur.

Domov pre mladých

Domov na pol ceste pre mladých dospelých po ukončení pobytu v detskom domove chce mesto realizovať v existujúcej mestskej budove, ktorú chce zrekonštruovať. Mladí ľudia, ktorí vyrastali v detskom domove, sa v nej majú učiť samostatnému životu.

Na realizáciu Domova pre mladých by malo ísť z celkového rozpočtu projektu 195-tisíc eur.

Stredisko osobnej hygieny a denné centrum

Toto zariadenie má radnica v pláne vybudovať na mestskom pozemku s rozlohou 1 298 m2 na Bratislavskej ulici. Z jednej strany budovy by bol vchod do strediska osobnej hygieny, z tej druhej do nízkoprahového denného centra.

Cieľom strediska osobnej hygieny je vytvoriť podmienky pre nevyhnutnú základnú a osobnú hygienu a jej zlepšenie u osôb, ktoré na ňu nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky. Môže ísť o ľudí bez domova, ktorých má byť v Nových Zámkoch okolo 80, ale aj o ťažko zdravotne postihnutých v zlej sociálnej situácii.

Cieľom zriadenia nízkoprahového denného centra je poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a záujmov pre cieľové skupiny klientov, vytvorenie podmienok na prípravu a výdaj stravy resp. potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

„Nehovoríme len o ľuďoch bez domova. Hovoríme aj o ľuďoch, pre ktorých by táto sociálna služba bola ako sú sociálne znevýhodnené rodiny či rodiny ohrozené stratou bývania. Profesionáli by tu pracovali s touto cieľovou skupinou a zabezpečili by aj posun ďalej pre týchto ľudí,“ vysvetlila Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry. Centrum by malo fungovať denne od 8:00 do 16:00.

Stredisko osobnej hygieny a nízkoprahové denné centrum na Bratislavskej ulici by malo stáť 670-tisíc eur.

Odmietavé názory a petícia

Samotný projekt poslancom podľa ich slov neprekáža, no časť z nich nesúhlasí s výberom lokality strediska osobnej hygieny. Problém vidia v tom, že sa má stavať na zelenej ploche medzi panelákmi. Namiesto toho navrhli umiestniť toto centrum v niektorej z existujúcich mestských budov. Padli návrhy ako bývalá škôlka na Tyršovej ulici (protiargumentom je vysoká cena budovy patriacej štátu), budovy Agrisu v centre mesta (nevyužitie celej budovy) či bývalej ZUŠ na ulici SNP (budova nebude včas dostupná).

„Prioritne sme hľadali existujúce nehnuteľnosti mesta, ktoré by sme mohli týmto spôsobom zhodnotiť. Našli sme jednu (pre Domov pre mladých – pozn. red.), následne sme hľadali druhú pre stredisko osobnej hygieny a nízkoprahové denné centrum. V rámci centra mesta sme neboli úspešní, z hľadiska nehnuteľnosti či pozemku. Sústredili sme teda pozornosť na okolie železničnej stanice,“ vysvetlila Denisa Felixová.

Proti zámeru sa vyslovila aj časť obyvateľov. Netrvalo dlho a vznikla petícia. Ako dôvody odmietavého postoja petičný výbor okrem iného uvádza „úbytok zelene uprostred husto obývanej lokality, sústredenie osôb cieľovej skupiny (bezdomovci a na nich naviazané skupiny asociálov), zníženie kvality života v okolitých bytových domoch, prevádzkach a materskej škole.“

Vyhodnotenie žiadostí sa podľa informácie z webu mesta očakáva v druhej polovici roka 2019. Až potom má byť jasné, či sa projekt bude realizovať. Do tej doby chce mesto komunikovať s občanmi ohľadom projektu, pričom tí môžu svoje otázky posielať vedúcej odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Denise Felixovej.

Dovtedy bude prebiehať komunikácia s obyvateľmi o účeloch a význame nízkoprahového denného centra a strediska osobnej hygieny.

Vo fotogalérii – priestor na Bratislavskej ulici, na ktorom by malo vzniknúť centrum dennej hygieny a nízkoprahové denné centrum.

Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.

Súhlasíte s vybudovaním "Strediska osobnej hygieny" a "Nízkoprahového denného centra" na Bratislavskej ulici?

áno 24.5%
nie 64.5%
Sociálne Zámky - Pribudne na Bratislavskej ulici Centrum dennej hygieny?
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie