Anton Hrachovský Práca

Lákavá pozícia v samospráve: Obec z okresu Nové Zámky hľadá hlavného kontrolóra

V obci nášho okresu hľadajú hlavného kontrolóra. Pozrite sa, čo by mal úspešný kandidát spĺňať a kedy bude zvolený.

Ilustračný obrázok k článku Lákavá pozícia v samospráve: Obec z okresu Nové Zámky hľadá hlavného kontrolóra
Zdroj: Archív obce Dvory nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra. Voliť ho budú poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutí 25. septembra.

Dvory hľadajú kontrolóra

Hlavný kontrolór bude volený tajným hlasovaním. Nástup do funkcie je plánovaný od októbra, miera pracovného úväzku je 20 %. Kandidát by mal byť stredoškolsky vzdelaný, dôležitou je znalosť základných noriem samosprávy, prax vo verejnej správe. Samozrejme musí byť bezúhonný, komunikatívny a organizačne nadaný. Musí vedieť ovládať PC a znalosť maďarčiny je vítaná.

Písomné žiadosti musia kandidáti na túto pozíciu doručiť najneskôr do 10. septembra v zalepenej obálke označenej ´Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ´ na adresu Obecného úradu vo Dvoroch nad Žitavou, Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou. Prípadne môžu svoju žiadosť doručiť aj na sekretariát Obecného úradu.

Uchádzači, ktorí uspejú, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bude vykonaná voľba nového hlavného kontrolóra.

Budúci kontrolór musí prieniesť do sebou nasledovné doklady:

  • prihláška kandidáta na obsadenie funkcie
  • profesijný životopis
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou kópiou
  • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie