Komunita pre mladých v Zámkoch: Hlavné slovo budú mať pri plánovaní aktivít deti

V Nových Zámkoch vznikol pred časom komunitný projekt na podporu detí a mladých ľudí. V tomto roku pokračuje ďalšími aktivitami, ktoré budú plánovať aj samotné deti.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Komunita pre mladých v Zámkoch: Hlavné slovo budú mať pri plánovaní aktivít deti
Foto: Anton Hrachovský

V Nových Zámkoch sa pred časom rozbehol projekt s názvom Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Ide o projekt Nadácie pre deti Slovenska. Jeho cieľom je zistiť novovznikajúce potreby detí a mladých ľudí, následne poskytnúť deťom a mladým ľuďom pomoc a zázemie pri ich napĺňaní.

Komunita pre deti a mladých

Nové Zámky sa do tohto projektu zapojili už v roku 2016, na jar 2017 sa pod vedením lektorov z vyššie spomenutej nadácie – Anety Chlebničanovej a Petra Lenča uskutočnil prvý workshop. Ten bol určený pre učiteľov zo všetkých škôl na území mesta, pre deti a mládež a tiež pre ostatné subjekty pracujúce s nimi. Zástupcovia jednotlivých škôl následne urobili štyri cieľové skupiny na zistenie potrieb detí a mládeže.

„Zo zistení najviac rezonoval enormný vplyv informačných technológií – obmedzenie komunikačných schopností, nedostatok pohybu, závislosť, ale na druhej strane lepší prístup k informáciám. Ďalej deti a mladí ľudia poukázali na nedostatočný vplyv a záujem rodiča o dieťa, na nedostatok pozornosti zo strany dospelých, zastarané spôsoby učenia,“ povedala vedúca mestského odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Denisa Félixová.

Ako dodala, zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska na jeseň 2017 v priestoroch mestského úradu vystavovali 40 fotografií s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí. Fotografie ukazovali, aké kroky je potrebné urobiť, aby samosprávy boli naozaj samosprávami, ktoré rešpektujú práva detí a urobili v súvislosti s výstavou prebehol aj ďalší seminár.

Plánovať budú deti a mladí ľudia

Mesto získalo grant v rámci schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Programy pre mládež 2014 – 2020 v súlade s cieľmi Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Je zameraný na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch.

„V rámci neho sa koncom februára 2018 uskutočnil dvojdňový workshop pre zainteresovaných zástupcov škôl, šesť cieľových skupín a seminár pre deti, mladých a dospelých. Ako hlavná téma na ňom rezonovala potreba priestoru na trávenie voľného času pre 13– a viacročných,“ priblížila ďalší program Denisa Félixová.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie zistení zo spomenutých šiestich fokusových skupín. Najbližšie stretnutie aktérov bude 10. apríla 2018. Konkrétne kroky na naplnenie potrieb mladých budú plánovať práve deti a mladí ľudia. Zistenia budú podkladom pre vytvorenie politiky mesta zameranej na deti a mládež, ktorá sa stane súčasťou nasledujúceho Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame