Ilustračný obrázok k článku Inštitút Ineko si posvietil na zadĺženosť samospráv: Ako hospodári naše mesto?
Foto: Anton Hrachovský

Inštitút Ineko si posvietil na zadĺženosť samospráv: Ako hospodári naše mesto?

O svoje financie sa nestará len domácnosť, na finančné zdravie musia dávať pozor aj mestá či obce. Ako hospodári naše mesto?

Anton Hrachovský Rôzne
Anton Hrachovský Rôzne

Inštitút Ineko si posvietil na zadĺženosť samospráv: Ako hospodári naše mesto?

O svoje financie sa nestará len domácnosť, na finančné zdravie musia dávať pozor aj mestá či obce. Ako hospodári naše mesto?

Ilustračný obrázok k článku Inštitút Ineko si posvietil na zadĺženosť samospráv: Ako hospodári naše mesto?
Foto: Anton Hrachovský

Tak ako každý rok, i tento si Ineko posvietilo na hospodárenie primátorov s mestskými peniazmi. V roku 2015 neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka žiadne spomedzi 50 najväčších miest. Ak by dlh samosprávy prekročil spomínanú hranicu 60 %, nesmela by si zobrať ďalší úver. „Pozitívom je, že žiadne spomedzi najväčších miest v takejto situácii nie je, ale 50 najväčších miest v priemere zvýšilo svoje zadlženie, a to z 25,9 % na 28,4 % svojich bežných príjmov,“ vyplýva z analýzy finančnej stability 50 najväčších miest na Slovensku, ktorú vypracoval inštitút Ineko.

A ako si hodnotení miest viedli Nové Zámky?

Čo všetko sa hodnotí?

Finančné zdravie je hodnotené číslom od nuly (najhoršie) po šesť (najlepšie). Vypočítava sa z piatich vybraných indikátorov finančnej stability – z celkového dlhu, dlhovej služby, záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie. Z týchto indikátorov vzíde celkové hodnotenie.

„Všetky najväčšie mestá na Slovensku dosiahli v roku 2015 kladnú bilanciu bežného účtu a teda nemajú problém s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov,“ uvádza sa v analýze finančnej stability 50 najväčších miest na Slovensku.

Najlepšie hospodáriaci

Podľa zákona by dlh samospráv nemal prekročiť 60 %, v opačnom prípade si už samospráva nesmie zobrať ďalší úver. Pozitívom je, že aktuálne žiadne spomedzi najväčších miest na Slovensku v takejto situácii nie je. Po zreteľnom znižovaní zadlženia v rokoch 2011 až 2014 však došlo k čiastočnému zvratu – 50 najväčších miest v priemere zvýšilo svoje zadlženie, a to z 25,9 % na 28,3 % svojich bežných príjmov.

Dlhy najviac znížili Nové Zámky, Púchov a Dunajská Streda. Dlh Nových Zámkov predstavoval koncom roku 2015 hodnotu 28,49%, pričom rok predtým to bolo 18,40% . V prepočte na jedného obyvateľa to znamená dlh vo výške 145 eur. V celkovom hodnotí finančného zdravia získali Nové Zámky známku +3,56.

Najhorší hospodári

Najzadlženejším mestom na Slovensku je Žilina, aj keď jej dlh medziročne klesol. Ku koncu roka 2015 sa dostal na úroveň 54,7 % ročných bežných príjmov, kým rok predtým dosahoval až 59,7 %. Druhým najzadlženejším mestom bol ku koncu roka 2015 Lučenec (medziročný nárast dlhu z 23,5 % na 49,6 %), na tretej priečke sa umiestnil Trenčín (nárast z 32,5 % na 44,0 %). Obe mestá sú zároveň najväčšími skokanmi v medziročnom raste dlhu. Všetky ostatné veľké mestá mali dlh menší ako 43 % svojich ročných príjmov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín