Do zámockých základných škôl by mohli ísť tisíce eur: Telocvične dostanú novú tvár

Poslanci mesta rozhodli o žiadosti o finančné príspevky pre dve základné školy. Použijú sa na telocvične.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Do zámockých základných škôl by mohli ísť tisíce eur: Telocvične dostanú novú tvár
Foto: Anton Hrachovský

V mnohých školských telocvičniach na Slovensku, aj v našom meste, to vyzerá zle. Z časti sa to v najbližšom období zmení, dve novozámocké základné školy totiž požiadajú o finančnú injekciu. Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy v našom meste.

Mesto totiž schválilo žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2017 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 6. júla 2017.

Zámerom mesta je získané nenávratné finančné prostriedky použiť na výstavbu telocvične Základnej školy na Hradnej ulici a na rekonštrukciu telocvične Základnej školy na Mostnej ulici v Nových Zámkoch.

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom na každý jeden z rozvojových projektov bola 150-tisíc eur. Výška spoluúčasti mesta je najmenej 10 % z poskytnutých financií ministerstvom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame