Anton Hrachovský Správy

Ako si žijeme na Slovensku? Nitriansky kraj sa nachádza v strednom pásme miery rizika chudoby

Každoročne prebieha na Slovensku celoplošné štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Tu sú výsledky.

Ilustračný obrázok k článku Ako si žijeme na Slovensku? Nitriansky kraj sa nachádza v strednom pásme miery rizika chudoby
Foto: Anton Hrachovský

Nitriansky kraj sa nachádza v strednom pásme miery rizika chudoby. Vyplýva to z informatívnej správy Štatistického úradu SR zameranej na zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

V rovnakom pásme ako Nitriansky kraj (13,0 %) sa nachádzajú i Košický (12,5 %) a Žilinský kraj (13,5 %). Najviac sú mierou rizika chudoby ohrození obyvatelia v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (16,4 %). Najmenšie ohrozenie rizikom chudoby zasahuje obyvateľstvo Bratislavského (7,3 %) , Trnavského (7,9 %) a Trenčianskeho kraja (8,7 %).

„Podľa výsledkov štatistického zisťovania EU SILC 2015 (The European Union Statistics on Income and Living Conditions) bola hranica rizika chudoby v prípade jednočlennej domácnosti 4 158 eur na rok. Medziročne vzrástla o 72 Eur. 12,3 % obyvateľov Slovenska je ohrozených rizikom chudoby, činí to cca 640 000 osôb,“ uvádza sa v informatívnej správe ŠÚ SR.

Čo sa týka typu domácností – na Slovensku boli podľa zisťovania chudobou ohrozené najmä viacpočetné domácnosti – s 3 a viac závislými deťmi (32,9 %). Naopak, najmenej boli ohrození členovia domácností bez závislých detí (7,9 %).

Miera rizika chudoby za SR a kraje podľa výsledkov EU SILC 2013 až 2015

  EU SILC 2013 EU SILC 2014 EU SILC 2015
spolu 12,8 12,6 12,3
Bratislavský kraj 8,0 7,8 7,3
Trnavský kraj 9,2 8,5 7,9
Trenčiansky kraj 8,2 8,9 8,7
Nitriansky kraj 16,3 13,2 13,0
Žilinský kraj 11,1 13,5 13,5
Banskobystrický kraj 15,6 17,1 16,4
Prešovský kraj 19,2 16,0 16,4
Košický kraj 12,3 13,7 12,5

Chudoba a sociálne vylúčenie sa meria harmonizovaným štatistickým zisťovaním o príjmoch a životných podmienkach. Štatistický úrad SR ho uskutočňuje v pravidelných ročných intervaloch od roku 2005.

„Hranica chudoby je definovaná ako 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. Ide o relatívnu hranicu chudoby, ktorá vyjadruje, do akej miery finančné prostriedky domácností klesajú pod stredovú hranicu príjmu v spoločnosti a ako taká je závislá od sociálno-ekonomického vývoja v danej krajine,“ uvádza sa ďalej v informatívnej správe ŠÚ SR.

„Miera rizika chudoby je podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod národnou hranicou rizika chudoby. Hranica rizika chudoby je definovaná ako hodnota 60 % mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu. Miera rizika chudoby podľa krajov sa pre každý kraj počíta vo vzťahu k národnej hranici chudoby,“ znie vysvetlenie skúmaných pojmov v informatívnej správe.

Štatistický úrad SR uskutočnil minuloročný zber údajov v rozmedzí mesiacov apríl až jún. 397 opytovateľov navštívilo viac ako 6 000 domácností v 500 obciach Slovenska.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie