Utorok 23. júl 2019 Oľga  21 °C
Tlačové správy

Ako sa čo najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk

Tým, ktorí dodnes neovládajú žiadny cudzí jazyk svitá na lepšie časy. Existuje metóda, pomocou ktorej sa každý za pomerne krátky čas a s vynaložením malej námahy naučí anglicky, nemecky, alebo sa v cudzej reči zdokonalí. Vo svete sa Callanovou metódou úspešne naučili cudzí jazyk už milióny ľudí.

Ilustračný obrázok k článku Ako sa čo najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk
Zdroj: ZARAZ

Výborná správa je, že touto metódou sa vyučuje už aj na Slovensku, dokonca aj v Nových Zámkoch.

V čom je Callanova metóda tak prevratná? V prvom rade v prístupe k učeniu. Ak pri učení cudzej reči neznášate nekonečné bifľovanie slovíčok a memorovanie ťažko pochopiteľnej gramatiky, môžete si vydýchnuť. Pri Callanovej metóde toto nebudete potrebovať. Jazyk sa učíte podobne ako malé dieťa, na základe zvyku a vašej zvedavosti. Slovnú zásobu „nasávate“ pri konverzácii s lektorom či spolužiakmi používaním slovíčok v konkrétnych situáciách. Tak si ich lepšie zapamätáte. Vašej pamäti bude pomáhať aj pravidelné opakovanie na každej vyučovacej hodine.

Neznášali ste domáce úlohy a pravidelné drilovanie, keď ste sa chceli venovať iným záujmom? Aj na to môžete pri Callanovej metóde zabudnúť.

Postačia len vyučovacie hodiny v jazykovej škole, alebo u vás v práci, pokiaľ vaša firma objedná kurz pre zamestnancov priamo na pracovisku a cudzí jazyk sa veľmi efektívne naučíte. Čiže bez bifľovania, bez domácich úloh, bez strácania času.

V Nových Zámkoch vyučuje cudzie jazyky „zázračnou“ Callanovou metódou jazyková škola ZARAZ. ZARAZ je najväčšia jazyková škola na Slovensku, ktorá ponúka kurzy výuky všetkých svetových jazykov. Kvalitu jej lektorov, ako aj úspešnosť vyučovacieho procesu Callanovej metódy si môžete vyskúšať priamo v jazykovej škole ZARAZ na bezplatných ukážkových hodinách. Pokiaľ by ste mali záujem o jazykové vzdelávanie vo vašej firme, bezplatnú ukážkovú hodinu je možné zrealizovať priamo u vás.

Zrekapitulujme teda výhody prevratnej Callanovej metódy:
1. Jazyk sa učíte iba na vyučovacích hodinách.
2. Žiadne bifľovanie slovíčok, žiadne domáce úlohy.
3. Slovíčka a gramatiku sa učíte používať v konkrétnych situáciách.
4. Stačí iba niekoľko hodín týždenne (v jazykovke alebo u vás v práci).
5. Jazyk sa naučíte veľmi rýchlo. Najbližšia ukážková hodina Callanovej metódy ZDARMA sa uskutoční vo štvrtok 17.1.2019 o 18­.00 v priesto­roch jazykovej školy ZARAZ, Petöfiho 4121/1, 2.poschodie (nad OTP bankou) a celý proces si môžete zažiť sami. Bližšie informácie nájdete na www.zaraz.sk.

V každej pobočke jazykovej školy ZARAZ Vám vždy garantujeme:

  • 80% vyučovacej hodiny budete komunikovať v cudzom jazyku
  • maximálny počet študentov na hodine nepresiahne číslo 10
  • u nás aj úplný začiatočník rozpráva cudzím jazykom už na prvej hodine, môžete sa o tom presvedčiť absolvovaním ukážkovej hodiny ZDARMA.
  • nebudeme meniť rozvrh hodín v danom kurze počas zmluvného obdobia
  • ak tieto garancie porušíme, vrátime Vám cenu jazykového kurzu, a budete to mať napísané aj v zmluve o poskytnutí jazykových služieb.

Vysokoúčinné jazykové vzdelávanie pre zamestnancov

ZARAZ, jazyková škola s najväčšou sieťou pobočiek na Slovensku, má vyvinutý vysoko efektívny systém firemného vzdelávania všetkých svetových jazykov priamo v zamestnaní Callanovou metódou.
• Naplánujeme vyučovací program podľa potrieb Vašej spoločnosti.
• Urobíme vstupný audit jazykovej úrovne zamestnancov a podľa výsledkov prispôsobíme výučbu.
• Každý študent je priebežne hodnotený počas celej doby štúdia.
• Na konci štúdia dostáva klient certifikát o absolvovaní vyučovacích hodín.
• Garantujeme výsledky.

Prevratná Callanova metóda zaručuje vzdelávanie cudzích jazykov u vašich zamestnancov rýchlym tempom. Jazyk sa naučia priamo na vyučovacích hodinách a nebudeme ich zaťažovať memorovaním gramatiky a slovíčok alebo domácimi úlohami. Garantujeme úspešnosť a spokojnosť. Objednajte si ZDARMA ukážkovú hodinu priamo vo vašej firme a vyskúšajte sami genialitu Callanovej metódy. Viac na www.zaraz.sk

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: ZARAZ