Nová spaľovňa v areáli novozámockej nemocnice? Radnica pozýva na verejnú debatu

Bratislavská spoločnosť chce v areáli nemocnice vybudovať spaľovňu odpadu. Na mestskom úrade sa o tom bude verejne rokovať.

Anton Hrachovský
Ilustračný obrázok k článku Nová spaľovňa v areáli novozámockej nemocnice? Radnica pozýva na verejnú debatu
Foto: Anton Hrachovský

Pred časom, v roku 2016, uzrel svetlo sveta návrh vybudovať v meste Nové Zámky novú spaľovňu odpadov. Podľa navrhovateľa
má byť situovaná v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou, spracovávať by sa nej mali odpady zo zdravotníctva.

Spaľovňa v areáli nemocnice

Navrhovateľom zámeru je spoločnosť Wastech, s.r.o., pre ktorú vypracovala projekt ďalšia spoločnosť – INECO, s.r.o. Spracovávaný odpad by mal mať vysoký energetický potenciál a ročne by malo byť spracovaných 2000 ton odpadu. Projekt by mal priniesť asi 10 nových pracovných pozícií, z toho 6 pre výrobných a 4 pre administratívnych zamestnancov.

„Mesto Nové Zámky pozýva na verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Termické zhodnocovanie ostatných odpadov navrhovateľa Wastech,“ uvádza sa v ozname na webe mesta. Stretnutie sa uskutoční v stredu 16. mája o 15:00 vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Mestského úradu.

Najprv iná lokalita, potom už nie

V roku 2017 odporučil Okresný úrad Nové Zámky nájsť pre projekt inú lokalitu. Jednou z pripomienok bolo i sťažovanie sa obyvateľov na spaľovňu, ktorá už v areáli nemocnice existuje a na ktorú by mala nová prevádzka spracovania odpadov nadväzovať.

Nakoniec sa však dohodlo, že variant pre inú lokalitu vypracovať netreba. Postačí, ak bude výsledný produkt spaľovania plynným druhotným palivom. Realizáciou vznikne podľa hodnotiacej správy ´nový stacionárny väčší stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v území´.

Plánovaný vstupný odpad:

  • Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky
  • Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
  • Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (podľa katalógu odpadov iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame